تاریخ شروع 1396/09/23
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1396/09/22
استانبول
هوایی
قشم ایر
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1396/08/22
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 3 شب تاریخ رفت 17 آذر ساعت 7:00 و تاریخ برگشت20آذر ساعت 11:35
ردیف 2
به استانبول
مدت اقامت 3
توضیحات تاریخ رفت 17 آذر ساعت 7:00 و تاریخ برگشت20آذر ساعت 11:35
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Sabena Hotel Istanbul

BB
910,000 تومان
1,035,000 تومان
860,000 تومان
760,000 تومان
Grand Milan

BB
910,000 تومان
1,035,000 تومان
860,000 تومان
760,000 تومان
GRAND LIZA

BB
910,000 تومان
1,035,000 تومان
860,000 تومان
760,000 تومان
Topkopi Hotel Istanbul

BB
925,000 تومان
1,075,000 تومان
860,000 تومان
760,000 تومان
Kaya Madrid Hotel Istanbul

BB
935,000 تومان
1,100,000 تومان
875,000 تومان
760,000 تومان
Blueway Hotel City Istanbul

BB
950,000 تومان
1,125,000 تومان
910,000 تومان
760,000 تومان
Matiat

BB
960,000 تومان
1,110,000 تومان
895,000 تومان
765,000 تومان
Marinem Hotel

BB
960,000 تومان
1,150,000 تومان
880,000 تومان
765,000 تومان
Grand Emin

BB
985,000 تومان
1,175,000 تومان
895,000 تومان
765,000 تومان
GOLDEN HILL

BB
995,000 تومان
1,175,000 تومان
895,000 تومان
765,000 تومان
Blue Way Historical Hotel Istanbul

BB
995,000 تومان
1,200,000 تومان
920,000 تومان
765,000 تومان
Sanat Pera Boutique

BB
1,000,000 تومان
1,225,000 تومان
910,000 تومان
760,000 تومان
Sogut Hotel Istanbul

BB
1,010,000 تومان
1,240,000 تومان
910,000 تومان
760,000 تومان
All Seasons Hotel Istanbul

BB
1,020,000 تومان
1,280,000 تومان
920,000 تومان
765,000 تومان
Grand Hilariom

BB
1,020,000 تومان
1,250,000 تومان
895,000 تومان
765,000 تومان
BUYUK KEBAN

BB
1,035,000 تومان
1,165,000 تومان
925,000 تومان
760,000 تومان
Grand Pamir Hotel

BB
1,045,000 تومان
1,175,000 تومان
905,000 تومان
765,000 تومان
Budo

BB
1,045,000 تومان
1,240,000 تومان
920,000 تومان
765,000 تومان
Icon Hotel Istanbul

BB
1,045,000 تومان
1,305,000 تومان
905,000 تومان
765,000 تومان
Point Taksim

BB
1,045,000 تومان
1,495,000 تومان
835,000 تومان
580,000 تومان
Cartoon

BB
1,075,000 تومان
1,225,000 تومان
920,000 تومان
765,000 تومان
Grand Hotel Halic

BB
1,085,000 تومان
1,305,000 تومان
930,000 تومان
765,000 تومان
The Green Park Hotel Merter

BB
1,110,000 تومان
1,430,000 تومان
960,000 تومان
765,000 تومان
Konak Hotel Istanbul

BB
1,135,000 تومان
1,470,000 تومان
980,000 تومان
765,000 تومان
Crystal

BB
1,150,000 تومان
1,530,000 تومان
965,000 تومان
765,000 تومان
The Green Park Hotel

BB
1,150,000 تومان
1,495,000 تومان
960,000 تومان
765,000 تومان
Palaz Donizti

BB
1,160,000 تومان
1,535,000 تومان
965,000 تومان
775,000 تومان
POINT BARABAROS

BB
1,160,000 تومان
1,510,000 تومان
965,000 تومان
775,000 تومان
Dedeman Istanbul

BB
1,160,000 تومان
1,550,000 تومان
965,000 تومان
775,000 تومان
RICHMOND

BB
1,180,000 تومان
1,560,000 تومان
980,000 تومان
765,000 تومان
Golden Age

BB
1,180,000 تومان
1,560,000 تومان
980,000 تومان
765,000 تومان
Golden Park

BB
1,180,000 تومان
1,560,000 تومان
980,000 تومان
765,000 تومان
Metropolitan Hotels Taksim

BB
1,180,000 تومان
1,560,000 تومان
980,000 تومان
765,000 تومان
MERCURE BOSPHORUS

BB
1,185,000 تومان
1,575,000 تومان
1,055,000 تومان
775,000 تومان
Surmeli Hotel Istanbul

BB
1,185,000 تومان
1,575,000 تومان
1,030,000 تومان
775,000 تومان
Grand Oztanik Hotel Istanbul

BB
1,195,000 تومان
1,590,000 تومان
980,000 تومان
765,000 تومان
Avantgarde Taksim

BB
1,195,000 تومان
1,590,000 تومان
980,000 تومان
765,000 تومان
Grand Cevahir

BB
1,200,000 تومان
1,550,000 تومان
995,000 تومان
775,000 تومان
Lares Park Hotel

BB
1,225,000 تومان
1,560,000 تومان
1,025,000 تومان
765,000 تومان
BIZ SAVAHIR

BB
1,225,000 تومان
1,575,000 تومان
995,000 تومان
775,000 تومان
Central Palace Hotel Istanbul

BB
1,255,000 تومان
1,715,000 تومان
1,010,000 تومان
765,000 تومان
Eresin Hotels Taxim Premier

BB
1,315,000 تومان
1,865,000 تومان
1,040,000 تومان
765,000 تومان
Hilton Istanbul Bomonti

BB
1,375,000 تومان
1,975,000 تومان
1,080,000 تومان
775,000 تومان
Elite World prestige

BB
1,405,000 تومان
1,855,000 تومان
1,095,000 تومان
775,000 تومان
Ramada Plaza Hotel Istanbul

BB
1,420,000 تومان
1,885,000 تومان
0 تومان
775,000 تومان
MARRIOT SISILI

BB
1,515,000 تومان
2,255,000 تومان
1,145,000 تومان
775,000 تومان
SWISSOTEL

BB
1,530,000 تومان
2,285,000 تومان
1,235,000 تومان
775,000 تومان
FAIRMONT

BB
1,560,000 تومان
2,350,000 تومان
1,175,000 تومان
775,000 تومان
Naz City Hotel Taksim

BB
1,575,000 تومان
1,190,000 تومان
990,000 تومان
775,000 تومان
Hilton Hotel

BB
1,575,000 تومان
2,350,000 تومان
1,175,000 تومان
775,000 تومان
Divan

BB
1,575,000 تومان
2,195,000 تومان
1,175,000 تومان
775,000 تومان
The Marmara Taksim

BB
1,655,000 تومان
2,350,000 تومان
0 تومان
775,000 تومان
Rixos Pera Istanbul

BB
1,700,000 تومان
2,580,000 تومان
1,235,000 تومان
775,000 تومان
Grand Hyatt

BB
1,700,000 تومان
2,625,000 تومان
1,235,000 تومان
775,000 تومان
CVK Park Bosphorus Istanbul

BB
1,805,000 تومان
2,810,000 تومان
1,300,000 تومان
775,000 تومان
Hyatt Regency Istanbul Atakoy

BB
1,855,000 تومان
2,640,000 تومان
1,315,000 تومان
775,000 تومان
نام هتل Sabena Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,035,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 760,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Milan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,035,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 760,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND LIZA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,035,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 760,000 تومان
توضیحات
نام هتل Topkopi Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 925,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,075,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 760,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Madrid Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 935,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 875,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 760,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sogut Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 760,000 تومان
توضیحات
نام هتل BUYUK KEBAN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,035,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,165,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 925,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 760,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sanat Pera Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,225,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 760,000 تومان
توضیحات
نام هتل Blueway Hotel City Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,125,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 760,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Pamir Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,175,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 905,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 765,000 تومان
توضیحات
نام هتل Matiat

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 765,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Emin

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 985,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,175,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 765,000 تومان
توضیحات
نام هتل Marinem Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 765,000 تومان
توضیحات
نام هتل Budo

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 765,000 تومان
توضیحات
نام هتل GOLDEN HILL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,175,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 765,000 تومان
توضیحات
نام هتل All Seasons Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 765,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hilariom

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 765,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cartoon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,075,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,225,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 765,000 تومان
توضیحات
نام هتل Blue Way Historical Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 765,000 تومان
توضیحات
نام هتل RICHMOND

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 765,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hotel Halic

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,085,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,305,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 765,000 تومان
توضیحات
نام هتل Icon Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,305,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 905,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 765,000 تومان
توضیحات
نام هتل Central Palace Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,255,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,715,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 765,000 تومان
توضیحات
نام هتل Eresin Hotels Taxim Premier

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,865,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 765,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 965,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 765,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Age

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 765,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Green Park Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 765,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Park

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 765,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 765,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avantgarde Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 765,000 تومان
توضیحات
نام هتل Konak Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,135,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 765,000 تومان
توضیحات
نام هتل Metropolitan Hotels Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 765,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lares Park Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,225,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,025,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 765,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Green Park Hotel Merter

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 765,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palaz Donizti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,535,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 965,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 775,000 تومان
توضیحات
نام هتل Naz City Hotel Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 775,000 تومان
توضیحات
نام هتل Point Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 835,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 580,000 تومان
توضیحات
نام هتل MERCURE BOSPHORUS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,185,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,575,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,055,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 775,000 تومان
توضیحات
نام هتل POINT BARABAROS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 965,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 775,000 تومان
توضیحات
نام هتل Surmeli Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,185,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,575,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 775,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahir

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 775,000 تومان
توضیحات
نام هتل BIZ SAVAHIR

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,225,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,575,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 775,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dedeman Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 965,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 775,000 تومان
توضیحات
نام هتل MARRIOT SISILI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,515,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,255,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 775,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency Istanbul Atakoy

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,315,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 775,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Plaza Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,885,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 775,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World prestige

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,405,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,855,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 775,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Istanbul Bomonti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,975,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 775,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Pera Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,235,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 775,000 تومان
توضیحات
نام هتل CVK Park Bosphorus Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,805,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 775,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Marmara Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,655,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 775,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 775,000 تومان
توضیحات
نام هتل FAIRMONT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 775,000 تومان
توضیحات
نام هتل SWISSOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,285,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,235,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 775,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,625,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,235,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 775,000 تومان
توضیحات
نام هتل Divan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 775,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 گشت شهری
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

استانبول با جذابیت های خاص خود به رده های اول در مقاصد گردشگری نزدیک است دلیل آن می تواند یکی این باشد که شهری اروپایی و بدون ویزاست مورد دیگر اینکه با یک تیر دونشان میزنید هم تفریحی سفر میکنید و هم تجاری اهمیت دیگر اینکه همه روزه از تهران پرواز مستقیم به این شهر وجود دارد با تجربه سالیان بهترین پکیج های تور استانبول را از آژانس الماس نشان بخواهید 

پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامیست 

هتل و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی میباشد 

نرخ نوزاد زیر 2 سال250000 هزار تومان میباشد 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : قطر ایر وی
مدت اقامت 1 شب

تور اسکی توچال ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/01
قیمت از : 250,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بانکوک و پاتایا ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/07
قیمت از : 5,060,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور باکو 7 شب ویژه 30 آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/30
قیمت از : 3,756,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/07
قیمت از : 6,253,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و پنانگ ویژه آذر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/03
قیمت از : 5,510,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 3 شب

تور ارمنستان 3 شب ویژه 4 آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/04
قیمت از : 2,199,000 تومان
ثبت پرسش