• تور صربستان ویژه 17و24 آذر و 1 دی


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بلگراد است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1396/09/17
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1396/10/01
بلگراد
هوایی
پگاسوس
مدت اقامت : 5 شب
تاریخ انتشار : 1396/09/09
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بلگراد 5 شب جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید پرواز هر پنجشنبه از تهران به استانبول و استانبول به بلگراد و بالعکس
ردیف 2
به بلگراد
مدت اقامت 5
توضیحات جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید پرواز هر پنجشنبه از تهران به استانبول و استانبول به بلگراد و بالعکس
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
balasevic hotel

BB
2,350,000 تومان
2,700,000 تومان
2,080,000 تومان
1,660,000 تومان
Rex

BB
2,450,000 تومان
2,730,000 تومان
2,450,000 تومان
1,660,000 تومان
SIDE ONE GARNI

BB
2,570,000 تومان
3,070,000 تومان
2,290,000 تومان
1,660,000 تومان
Queen's Astoria Design

BB
2,640,000 تومان
3,200,000 تومان
2,570,000 تومان
1,660,000 تومان
PARK HOTEL

BB
2,650,000 تومان
2,960,000 تومان
2,360,000 تومان
1,660,000 تومان
Mr. President Garni

BB
2,650,000 تومان
3,200,000 تومان
2,570,000 تومان
1,660,000 تومان
SERBIA GARDEN

BB
2,680,000 تومان
3,270,000 تومان
2,230,000 تومان
1,660,000 تومان
Kopernikus Prag

BB
2,770,000 تومان
3,480,000 تومان
2,700,000 تومان
1,660,000 تومان
HERITAGE

BB
2,770,000 تومان
3,350,000 تومان
2,440,000 تومان
1,660,000 تومان
CRYSTAL HOTEL

BB
2,780,000 تومان
3,770,000 تومان
2,680,000 تومان
1,660,000 تومان
BELGRAD CITY

BB
2,820,000 تومان
3,560,000 تومان
2,730,000 تومان
1,660,000 تومان
Life Design

BB
2,940,000 تومان
3,870,000 تومان
1,790,000 تومان
1,660,000 تومان
ZIRA

BB
2,960,000 تومان
3,720,000 تومان
2,730,000 تومان
1,660,000 تومان
88ROOMS

BB
3,040,000 تومان
3,870,000 تومان
2,810,000 تومان
1,660,000 تومان
TOWN HOUSE 27

BB
3,220,000 تومان
4,390,000 تومان
1,790,000 تومان
1,660,000 تومان
MOSKOVA

BB
3,290,000 تومان
4,520,000 تومان
1,790,000 تومان
1,660,000 تومان
Hyatt Regency Belgrade

BB
3,550,000 تومان
4,810,000 تومان
2,830,000 تومان
1,660,000 تومان
METRO POL PALACE

BB
3,550,000 تومان
4,910,000 تومان
1,790,000 تومان
1,660,000 تومان
SAINT TEN HOTEL

BB
3,680,000 تومان
5,150,000 تومان
3,350,000 تومان
1,660,000 تومان
نام هتل balasevic hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rex

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل SIDE ONE GARNI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل PARK HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل Queen's Astoria Design

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mr. President Garni

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل SERBIA GARDEN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kopernikus Prag

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل HERITAGE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل CRYSTAL HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل BELGRAD CITY

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل Life Design

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل ZIRA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل 88ROOMS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل TOWN HOUSE 27

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل MOSKOVA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency Belgrade

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل METRO POL PALACE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل SAINT TEN HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,660,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری با ناهار
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 سیم کارت
6 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

صربستان اهالی خونگرم و مهمان‌نوازی دارد. اهالی این کشور به خصوص با گردشگران خارجی روابط بسیار دوستانه و گرمی دارند. البته تعداد گردشگران این کشور نسبت به سایر کشورهای همسایه‌اش زیاد نیست. چون هنوز زیبایی‌ها و پتانسیل‌های گردشگری صربستان آن طور که باید در دنیا شناخته نشده است. بیشتر صربستانی‌ها انگلیسی صحبت می‌کنند و به یادگیری آن مشتاقند. بنابراین برای پیدا کردن مسیرها و برقراری رابطه با آنها مشکل ندارید.

نرخ کودک زیر دو سال 390هزار تومان میباشد 

پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامیست 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : آتا
3 شب

تور مشهد ویژه 6 خرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/06
قیمت از : 595,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور رامسر ویژه بهار 3 شب

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/19
قیمت از : 439,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور همدان ویژه بهار

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 591,000 تومان
ایرلاین : آتا
3 شب

تور ارومیه ویژه بهار

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 489,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
3 شب

تور تبریز ویژه بهار

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 510,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
7 شب

تور چابهار ویژه بهار98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/20
قیمت از : 791,000 تومان
ثبت پرسش