تاریخ شروع 1396/10/13
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1396/10/12
کوالالامپور
هوایی
ایر آسیا
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1396/09/11
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 7 شب جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر هماهنگ شود تاریخ رفت : 13 دی و تاریخ برگشت : 20 دی
ردیف 2
به کوالالامپور
مدت اقامت 7
توضیحات جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر هماهنگ شود تاریخ رفت : 13 دی و تاریخ برگشت : 20 دی
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
WIRA

BB
1,900,000 تومان
2,060,000 تومان
1,885,000 تومان
1,805,000 تومان
Sunny Hotel Kuala Lumpur

BB
1,920,000 تومان
2,095,000 تومان
1,900,000 تومان
1,815,000 تومان
Sandpiper Hotel kuala lumpur

BB
1,945,000 تومان
2,150,000 تومان
1,925,000 تومان
1,820,000 تومان
COSMO HOTEL

BB
1,960,000 تومان
2,320,000 تومان
1,605,000 تومان
1,735,000 تومان
Pacific Express Kuala Lumpur

BB
2,005,000 تومان
2,245,000 تومان
0 تومان
1,855,000 تومان
Arenaa Star Hotel

BB
2,010,000 تومان
2,275,000 تومان
1,760,000 تومان
1,830,000 تومان
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

BB
2,070,000 تومان
2,380,000 تومان
2,040,000 تومان
1,885,000 تومان
COSMO HOTEL

BB
2,185,000 تومان
2,610,000 تومان
2,140,000 تومان
1,915,000 تومان
DLX
Sunway Putra

BB
2,385,000 تومان
2,995,000 تومان
2,340,000 تومان
2,000,000 تومان
Novotel Hotel Kuala lumpur

BB
2,410,000 تومان
3,055,000 تومان
2,365,000 تومان
2,005,000 تومان
PNPB PERDANA

BB
2,450,000 تومان
3,235,000 تومان
2,410,000 تومان
2,055,000 تومان
Corus Hotel Kuala Lumpur

BB
2,455,000 تومان
3,155,000 تومان
2,385,000 تومان
2,035,000 تومان
Concorde

BB
2,540,000 تومان
3,300,000 تومان
2,450,000 تومان
2,070,000 تومان
Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

BB
2,565,000 تومان
3,435,000 تومان
2,520,000 تومان
2,080,000 تومان
Berjaya Times Square Hotel

BB
2,610,000 تومان
3,425,000 تومان
0 تومان
2,110,000 تومان
Istana Hotel Kuala lumpur

BB
2,635,000 تومان
3,445,000 تومان
2,550,000 تومان
2,120,000 تومان
Fraser Residence Kuala Lumpur

BB
2,700,000 تومان
3,625,000 تومان
2,655,000 تومان
2,160,000 تومان
Renaissance Hotel Kuala Lumpur

BB
2,725,000 تومان
3,740,000 تومان
2,610,000 تومان
2,135,000 تومان
ROYALGHULAN

BB
2,725,000 تومان
3,740,000 تومان
2,610,000 تومان
2,110,000 تومان
ELEMENT BY WESTIN

BB
2,765,000 تومان
3,770,000 تومان
2,610,000 تومان
2,115,000 تومان
Hilton double tree

BB
2,860,000 تومان
3,945,000 تومان
2,745,000 تومان
2,205,000 تومان
Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

BB
2,905,000 تومان
4,125,000 تومان
2,790,000 تومان
2,230,000 تومان
Intercontinental Hotel

BB
2,995,000 تومان
4,215,000 تومان
2,905,000 تومان
2,230,000 تومان
TRADERS KUALA

BB
3,515,000 تومان
5,255,000 تومان
0 تومان
2,455,000 تومان
Shangri La Hotel kuala lumpur

BB
3,715,000 تومان
5,885,000 تومان
3,490,000 تومان
2,565,000 تومان
Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

BB
3,945,000 تومان
6,090,000 تومان
3,670,000 تومان
2,635,000 تومان
نام هتل Pacific Express Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,005,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,855,000 تومان
توضیحات
نام هتل Arenaa Star Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,275,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,885,000 تومان
توضیحات
نام هتل COSMO HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,605,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,735,000 تومان
توضیحات
نام هتل COSMO HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,185,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,915,000 تومان
توضیحات DLX
نام هتل Novotel Hotel Kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,055,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,365,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,005,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunway Putra

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,385,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل PNPB PERDANA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,235,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,055,000 تومان
توضیحات
نام هتل Concorde

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,565,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,435,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل Berjaya Times Square Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,425,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل Istana Hotel Kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,635,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,120,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fraser Residence Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,625,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,655,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,725,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,135,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYALGHULAN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,725,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل ELEMENT BY WESTIN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,765,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,115,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton double tree

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,205,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,905,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,125,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل Intercontinental Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,215,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,905,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRADERS KUALA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,515,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,255,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,455,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri La Hotel kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,715,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,885,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,565,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,635,000 تومان
توضیحات
نام هتل Corus Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,155,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,385,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,035,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunny Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,815,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sandpiper Hotel kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,925,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل WIRA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,885,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,805,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 تورلیدر فارسی زبان
5 سیم کارت
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
<p>پرداخت 50درصداز مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد&nbsp;</p><p>پرواز هتل چارتر و غیر غابل استرداد میباشد&nbsp;</p><p>صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد&nbsp;</p><p>تورهای کوالالامپور از جمله تورهای پرطرفدار بخصوص در بین ایرانیان میباشد دلیل معروفیت و جذابیت کوالالامپور وعماری خاص و مدرن آن است که هر روز با روز گذشته متفاوت است اگر میخواهد جادوی معماری را از نزدیک ببینید با ما همراه باشید&nbsp;</p>
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بانکوک و پوکت ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/07
قیمت از : 6,333,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
مدت اقامت 7 شب

تور گرجستان 7 شب ویژه 29آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/29
قیمت از : 1,680,000 تومان
ایرلاین : معراج
مدت اقامت 3 شب

تور شیراز ویژه پاییز (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/01
قیمت از : 871,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
مدت اقامت 1 شب

تور اسکی توچال ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/01
قیمت از : 250,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 1 آذر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/01
قیمت از : 1,490,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/08
قیمت از : 4,482,000 تومان
ثبت پرسش