تاریخ شروع 1396/10/03
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1396/10/05
بالی
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1396/09/11
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بالی 7 شب تاریخ رفت:3و4و6و7و8و10دی ساعت 22:30 از تهران به مالزی ساعت 10:00 ورود خروج از کوالالامپور 15:30 ورود به بالی 18:50 تاریخ برگشت : 11و12و14و15و16و18 دی ساعت 16:50 از بالی ورود به مالزی 18:30 خروج از کوالالامپور 23:30ورود به تهران 4:00 بامداد
ردیف 2
به بالی
مدت اقامت 7
توضیحات تاریخ رفت:3و4و6و7و8و10دی ساعت 22:30 از تهران به مالزی ساعت 10:00 ورود خروج از کوالالامپور 15:30 ورود به بالی 18:50 تاریخ برگشت : 11و12و14و15و16و18 دی ساعت 16:50 از بالی ورود به مالزی 18:30 خروج از کوالالامپور 23:30ورود به تهران 4:00 بامداد
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Neo Kuta Jelantik

BB
3,760,000 تومان
4,865,000 تومان
3,630,000 تومان
3,415,000 تومان
vasanti

BB
4,130,000 تومان
5,125,000 تومان
4,000,000 تومان
3,565,000 تومان
The Jayakarta

BB
4,385,000 تومان
5,575,000 تومان
4,295,000 تومان
3,725,000 تومان
EDEN Kuta Bali

BB
4,385,000 تومان
5,620,000 تومان
4,295,000 تومان
3,765,000 تومان
White Rose Kuta Resort

BB
4,515,000 تومان
5,770,000 تومان
4,380,000 تومان
3,885,000 تومان
Kuta Paradiso

BB
4,865,000 تومان
6,470,000 تومان
4,690,000 تومان
4,020,000 تومان
AYODYA RESORT

BB
5,310,000 تومان
6,155,000 تومان
4,175,000 تومان
4,065,000 تومان
INAYA Putri Bali Resort

BB
5,445,000 تومان
7,955,000 تومان
5,000,000 تومان
4,030,000 تومان
Pullman Bali Legian Beach

BB
5,485,000 تومان
7,955,000 تومان
5,000,000 تومان
4,030,000 تومان
Nusa Dua Beach Hotel

BB
5,690,000 تومان
8,275,000 تومان
5,690,000 تومان
4,145,000 تومان
Holiday Inn Resort Bali Benoa

BB
5,705,000 تومان
8,110,000 تومان
5,320,000 تومان
4,065,000 تومان
Sheraton Bali Kuta Resort

BB
6,050,000 تومان
9,180,000 تومان
5,690,000 تومان
4,145,000 تومان
The Westin Resort Nusa Dua

BB
6,140,000 تومان
9,180,000 تومان
5,690,000 تومان
4,145,000 تومان
Padma Hotel Bandung

BB
6,870,000 تومان
10,090,000 تومان
6,415,000 تومان
4,145,000 تومان
DLX
Fairmont Sanur Beach Bali

BB
7,320,000 تومان
11,905,000 تومان
5,235,000 تومان
4,145,000 تومان
Hanging Gardens Of Bali

BB
10,200,000 تومان
17,075,000 تومان
9,410,000 تومان
4,510,000 تومان
W Bali - Seminyak Resort

BB
13,035,000 تومان
22,580,000 تومان
9,400,000 تومان
4,420,000 تومان
The St. Regis Bali Resort

BB
14,400,000 تومان
25,500,000 تومان
10,950,000 تومان
4,780,000 تومان
نام هتل Neo Kuta Jelantik

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,865,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,415,000 تومان
توضیحات
نام هتل vasanti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,125,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,565,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Jayakarta

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,385,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,575,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,725,000 تومان
توضیحات
نام هتل EDEN Kuta Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,385,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,765,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Rose Kuta Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,515,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,885,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kuta Paradiso

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,865,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل AYODYA RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,155,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,065,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nusa Dua Beach Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,275,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Bali Kuta Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Westin Resort Nusa Dua

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Padma Hotel Bandung

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,415,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,145,000 تومان
توضیحات DLX
نام هتل Fairmont Sanur Beach Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,905,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,235,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hanging Gardens Of Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,075,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,510,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn Resort Bali Benoa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,705,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,065,000 تومان
توضیحات
نام هتل INAYA Putri Bali Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,030,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman Bali Legian Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,485,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,030,000 تومان
توضیحات
نام هتل W Bali - Seminyak Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,035,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل The St. Regis Bali Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,780,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 گشت شهری
4 ویزا
5 اقامت در هتل با صبحانه
6 سیم کارت
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
2 عکس 4*3
3 کپی شناسنامه
4 کپی کارت ملی

تعطیلات کریسمس در هر گوشه از جهان به نحوی برگزار میگردد شاید دیدن مراسم سال نو در بالی خارج از لطف نباشد دیدن شادی مردم بالی بگونه ای متفاوت یکی از خدماتی است که تور بالی آژانس الماس نشان برای شما به ارمغان میاورد با ما همراه باشید

«جزیره خدایان»، بهشت افسانه‌ای و زیباترین جزیره اندونزی تنها گوشه‌ای از القاب جزیره‌ای است که در گوشه‌ای از اندونزی جا خوش کرده است: بالی.صفاتی که البته باز هم گویای ویژگی‌های شگفت انگیز آن نیست. در حقیقت بالی یکی از 17 هزار و 500 جزیره اندونزی است که در میان همسایگان خود به زیبایی می‌درخشد و سرسبزی و طبیعت آن با دیگر جزایر این کشور قابل مقایسه نیست. بالی بخشی از مثلث مرجانی است که بالاترین تنوع گونه‌های دریایی و صخره‌های مرجانی را در خود جای داده و چشم اندازهای دیدنی آن هر توریستی را بهت زده خواهد کرد.

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/07
قیمت از : 6,253,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 3 شب

تور ارمنستان 3 شب ویژه 4 آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/04
قیمت از : 2,199,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
مدت اقامت 1 شب

تور اسکی توچال ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/01
قیمت از : 250,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بانکوک و پاتایا ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/07
قیمت از : 5,060,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور باکو 7 شب ویژه 30 آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/30
قیمت از : 3,756,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و پنانگ ویژه آذر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/03
قیمت از : 5,510,000 تومان
ثبت پرسش