تاریخ شروع 1396/10/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1396/10/03
استانبول
هوایی
تابان
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1396/08/22
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 3 شب جهت کسب اطلاع بیشتر با کانتر هماهنگ شود
ردیف 2
به استانبول
مدت اقامت 3
توضیحات جهت کسب اطلاع بیشتر با کانتر هماهنگ شود
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Sabena Hotel Istanbul

BB
995,000 تومان
1,130,000 تومان
940,000 تومان
835,000 تومان
Grand Milan

BB
995,000 تومان
1,130,000 تومان
940,000 تومان
835,000 تومان
GRAND LIZA

BB
995,000 تومان
1,130,000 تومان
940,000 تومان
835,000 تومان
Topkopi Hotel Istanbul

BB
1,010,000 تومان
1,170,000 تومان
940,000 تومان
835,000 تومان
Kaya Madrid Hotel Istanbul

BB
1,020,000 تومان
1,195,000 تومان
955,000 تومان
835,000 تومان
Blueway Hotel City Istanbul

BB
1,035,000 تومان
1,220,000 تومان
9,940,000 تومان
835,000 تومان
Matiat

BB
1,045,000 تومان
1,205,000 تومان
980,000 تومان
845,000 تومان
Marinem Hotel

BB
1,045,000 تومان
1,245,000 تومان
965,000 تومان
845,000 تومان
Central Palace Hotel Istanbul

BB
1,065,000 تومان
1,519,000 تومان
820,000 تومان
575,000 تومان
BIRBEY

BB
1,070,000 تومان
1,205,000 تومان
98,000 تومان
845,000 تومان
Grand Emin

BB
1,070,000 تومان
1,275,000 تومان
980,000 تومان
845,000 تومان
GOLDEN HILL

BB
1,085,000 تومان
1,275,000 تومان
980,000 تومان
845,000 تومان
Blueway Historical

BB
1,085,000 تومان
1,300,000 تومان
1,005,000 تومان
845,000 تومان
Sanat Pera Boutique

BB
1,090,000 تومان
1,325,000 تومان
9,940,000 تومان
835,000 تومان
Sogut Hotel Istanbul

BB
1,100,000 تومان
1,340,000 تومان
995,000 تومان
835,000 تومان
All Seasons Hotel Istanbul

BB
1,110,000 تومان
1,380,000 تومان
1,005,000 تومان
845,000 تومان
Grand Hilarium

BB
1,110,000 تومان
1,355,000 تومان
980,000 تومان
845,000 تومان
BUYUK KEBAN

BB
1,130,000 تومان
1,260,000 تومان
1,010,000 تومان
835,000 تومان
Grand Pamir Hotel

BB
1,140,000 تومان
1,275,000 تومان
9,900,000 تومان
845,000 تومان
Budo

BB
1,140,000 تومان
1,340,000 تومان
1,005,000 تومان
845,000 تومان
Icon Hotel Istanbul

BB
1,140,000 تومان
1,405,000 تومان
990,000 تومان
845,000 تومان
Cartoon

BB
1,165,000 تومان
1,325,000 تومان
1,005,000 تومان
845,000 تومان
Grand Hotel Halic

BB
1,180,000 تومان
1,405,000 تومان
1,020,000 تومان
845,000 تومان
The Green Park Hotel Merter

BB
1,205,000 تومان
1,540,000 تومان
1,045,000 تومان
845,000 تومان
Konak Hotel Istanbul

BB
1,225,000 تومان
1,575,000 تومان
1,065,000 تومان
845,000 تومان
Crystal

BB
1,240,000 تومان
1,640,000 تومان
1,050,000 تومان
845,000 تومان
The Green Park Hotel

BB
1,245,000 تومان
1,610,000 تومان
1,045,000 تومان
845,000 تومان
Palaz Donizti

BB
1,260,000 تومان
1,650,000 تومان
1,060,000 تومان
855,000 تومان
Point Taksim

BB
1,260,000 تومان
1,625,000 تومان
1,055,000 تومان
855,000 تومان
POINT BARABAROS

BB
1,260,000 تومان
1,625,000 تومان
1,055,000 تومان
855,000 تومان
Dedeman Istanbul

BB
1,260,000 تومان
1,665,000 تومان
1,055,000 تومان
855,000 تومان
RICHMOND

BB
1,270,000 تومان
1,670,000 تومان
1,065,000 تومان
845,000 تومان
Golden Age

BB
1,275,000 تومان
1,670,000 تومان
1,065,000 تومان
845,000 تومان
Golden Park

BB
1,275,000 تومان
1,670,000 تومان
1,065,000 تومان
845,000 تومان
Metropolitan Hotels Taksim

BB
1,275,000 تومان
1,670,000 تومان
1,065,000 تومان
845,000 تومان
Naz City Hotel Taksim

BB
1,285,000 تومان
1,685,000 تومان
1,075,000 تومان
855,000 تومان
MERCURE BOSPHORUS

BB
1,285,000 تومان
1,690,000 تومان
1,150,000 تومان
855,000 تومان
Surmeli Hotel Istanbul

BB
1,285,000 تومان
1,690,000 تومان
1,125,000 تومان
855,000 تومان
Grand Oztanik Hotel Istanbul

BB
1,290,000 تومان
1,705,000 تومان
1,065,000 تومان
845,000 تومان
Avantgarde Taksim

BB
1,290,000 تومان
1,705,000 تومان
1,065,000 تومان
845,000 تومان
Grand Cevahir

BB
1,300,000 تومان
1,665,000 تومان
1,080,000 تومان
855,000 تومان
Lares Park Hotel

BB
1,320,000 تومان
1,670,000 تومان
1,115,000 تومان
845,000 تومان
MARRIOT SISILI

BB
1,320,000 تومان
2,060,000 تومان
950,000 تومان
580,000 تومان
BIZ SAVAHIR

BB
1,325,000 تومان
1,690,000 تومان
1,080,000 تومان
855,000 تومان
Eresin Hotels Taxim Premier

BB
1,415,000 تومان
1,990,000 تومان
1,130,000 تومان
845,000 تومان
Hilton Istanbul Bomonti

BB
1,480,000 تومان
2,105,000 تومان
1,175,000 تومان
855,000 تومان
Rixos Pera Istanbul

BB
1,505,000 تومان
2,385,000 تومان
1,040,000 تومان
580,000 تومان
Grand Hyatt

BB
1,505,000 تومان
2,430,000 تومان
1,040,000 تومان
580,000 تومان
Elite World prestige

BB
1,510,000 تومان
1,975,000 تومان
1,190,000 تومان
855,000 تومان
Ramada Plaza Hotel Istanbul

BB
1,525,000 تومان
2,010,000 تومان
0 تومان
855,000 تومان
Hyatt Regency Istanbul Atakoy

BB
1,625,000 تومان
2,395,000 تومان
1,240,000 تومان
855,000 تومان
SWISSOTEL

BB
1,640,000 تومان
2,425,000 تومان
1,335,000 تومان
855,000 تومان
FAIRMONT

BB
1,670,000 تومان
2,490,000 تومان
1,270,000 تومان
855,000 تومان
Hilton Hotel

BB
1,685,000 تومان
2,490,000 تومان
1,270,000 تومان
855,000 تومان
The Marmara Taksim

BB
1,770,000 تومان
2,490,000 تومان
0 تومان
855,000 تومان
CVK Park Bosphorus Istanbul

BB
1,815,000 تومان
2,730,000 تومان
1,335,000 تومان
855,000 تومان
نام هتل Sabena Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 835,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Milan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 835,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND LIZA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 835,000 تومان
توضیحات
نام هتل Topkopi Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 835,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Madrid Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 955,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 835,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sogut Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 835,000 تومان
توضیحات
نام هتل BUYUK KEBAN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 835,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sanat Pera Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,325,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 835,000 تومان
توضیحات
نام هتل Blueway Hotel City Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,035,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 835,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Pamir Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,275,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 845,000 تومان
توضیحات
نام هتل Matiat

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,205,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 845,000 تومان
توضیحات
نام هتل BIRBEY

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,205,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 98,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 845,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Emin

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,275,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 845,000 تومان
توضیحات
نام هتل Marinem Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 965,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 845,000 تومان
توضیحات
نام هتل Budo

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,005,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 845,000 تومان
توضیحات
نام هتل GOLDEN HILL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,085,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,275,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 845,000 تومان
توضیحات
نام هتل All Seasons Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,005,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 845,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hilarium

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,355,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 845,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cartoon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,165,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,325,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,005,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 845,000 تومان
توضیحات
نام هتل Blueway Historical

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,085,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,005,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 845,000 تومان
توضیحات
نام هتل RICHMOND

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,065,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 845,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hotel Halic

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,405,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 845,000 تومان
توضیحات
نام هتل Icon Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,405,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 845,000 تومان
توضیحات
نام هتل Central Palace Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,519,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 575,000 تومان
توضیحات
نام هتل Eresin Hotels Taxim Premier

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,415,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 845,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 845,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Age

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,065,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 845,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Green Park Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 845,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Park

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,065,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 845,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,705,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,065,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 845,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avantgarde Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,705,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,065,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 845,000 تومان
توضیحات
نام هتل Konak Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,225,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,575,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,065,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 845,000 تومان
توضیحات
نام هتل Metropolitan Hotels Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,065,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 845,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lares Park Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,115,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 845,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Green Park Hotel Merter

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,205,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 845,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palaz Donizti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 855,000 تومان
توضیحات
نام هتل Naz City Hotel Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,685,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,075,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 855,000 تومان
توضیحات
نام هتل Point Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,625,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,055,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 855,000 تومان
توضیحات
نام هتل MERCURE BOSPHORUS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 855,000 تومان
توضیحات
نام هتل POINT BARABAROS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,625,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,055,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 855,000 تومان
توضیحات
نام هتل Surmeli Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,125,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 855,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahir

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 855,000 تومان
توضیحات
نام هتل BIZ SAVAHIR

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,325,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 855,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dedeman Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,055,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 855,000 تومان
توضیحات
نام هتل MARRIOT SISILI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency Istanbul Atakoy

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,625,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 855,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Plaza Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,525,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 855,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World prestige

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,975,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 855,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Istanbul Bomonti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,105,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 855,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Pera Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,505,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,385,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 580,000 تومان
توضیحات
نام هتل CVK Park Bosphorus Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,815,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,335,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 855,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Marmara Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 855,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 855,000 تومان
توضیحات
نام هتل FAIRMONT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 855,000 تومان
توضیحات
نام هتل SWISSOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,425,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,335,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 855,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,505,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 580,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 گشت شهری
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

سفر به استانول با هدفهای مختلف از دیراز مورد توجه ایرانیان بوده است گروهی برای انجام کارهای تجاری گروهی برای خرید و وارد کردن جنس و گروهی هم برای سفر و استراحت تور استانبول را انتخاب میکردند امروزه با رونق صنعت توریست استانبول نیز بعنوان یکی از شهرهای تویست پذیر مطرح میباشد و آژانس الماس نشان با تخصص و احاطه کاملی که به چم و خم این سفر دارد آن را برای شما لذت بخش تر خواهد کرد ما برای شما پیشنهادهای متنوعی را برای شما خواهیم داشت 

پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامیست 

هتل و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی میباشد 

نرخ نوزاد زیر 2 سال 150 هزار تومان میباشد 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بانکوک و پوکت ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/07
قیمت از : 6,333,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/08
قیمت از : 4,482,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
مدت اقامت 7 شب

تور گرجستان 7 شب ویژه 29آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/29
قیمت از : 1,680,000 تومان
ایرلاین : معراج
مدت اقامت 3 شب

تور شیراز ویژه پاییز (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/01
قیمت از : 871,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
مدت اقامت 1 شب

تور اسکی توچال ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/01
قیمت از : 250,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 1 آذر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/01
قیمت از : 1,490,000 تومان
ثبت پرسش