• /

    تور آنتالیا ویژه نوروز 97


تاریخ شروع 1396/12/25
تهران
به
به
تاریخ اعتبار
آنتالیا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار :
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب تاریخ رفت : 25 ، 26 اسفند + 8 ، 9 فروردین ساعت :02:55 و تاریخ برگشت 2 و 3 و 14 و 15 فروردین ساعت: 06:30 میباشد.
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات تاریخ رفت : 25 ، 26 اسفند + 8 ، 9 فروردین ساعت :02:55 و تاریخ برگشت 2 و 3 و 14 و 15 فروردین ساعت: 06:30 میباشد.
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Lara Dinc

ALL
2,195,000 تومان
2,695,000 تومان
2,145,000 تومان
1,745,000 تومان
STD Room
Sarp

ALL
2,495,000 تومان
3,095,000 تومان
2,195,000 تومان
1,745,000 تومان
STD Room
Orange County Resort Alanya

UALL
2,695,000 تومان
3,545,000 تومان
2,395,000 تومان
1,745,000 تومان
STD Room پارک آبی آبگرم
the sense deluxe hotel side

UALL
2,745,000 تومان
3,345,000 تومان
2,345,000 تومان
1,745,000 تومان
STD Room
Adonis

ALL
2,845,000 تومان
3,445,000 تومان
2,345,000 تومان
1,745,000 تومان
STD Room
ASKA LARA RIVER SUIT

UALL
2,895,000 تومان
3,945,000 تومان
2,495,000 تومان
1,745,000 تومان
STD Room استخر روباز آبگرم
Side Star Resort

ALL
2,995,000 تومان
3,545,000 تومان
2,395,000 تومان
1,745,000 تومان
STD Room
Side Star Elegance

ALL
3,095,000 تومان
3,695,000 تومان
2,445,000 تومان
1,745,000 تومان
STD Room
Club Sera

UALL
3,095,000 تومان
3,995,000 تومان
2,595,000 تومان
1,745,000 تومان
STD Room
Grand Park Lara

UALL
3,195,000 تومان
0 تومان
2,545,000 تومان
1,745,000 تومان
STD Room
ASKA LARA

UALL
3,395,000 تومان
4,295,000 تومان
2,645,000 تومان
1,745,000 تومان
STD Room
Kervansaray Lara

UALL
3,495,000 تومان
4,495,000 تومان
2,695,000 تومان
1,745,000 تومان
STD Room
Granada Luxury Belek

UALL
3,995,000 تومان
5,195,000 تومان
2,995,000 تومان
1,745,000 تومان
STD Room پارک آبی آبگرم
Miracle Resort Hotel

UALL
4,095,000 تومان
5,195,000 تومان
2,945,000 تومان
1,745,000 تومان
STD Room
Royal Wings

UALL
4,495,000 تومان
5,995,000 تومان
3,195,000 تومان
1,745,000 تومان
STD Room
Rixos Sungate Hotel

UALL
4,495,000 تومان
6,195,000 تومان
3,245,000 تومان
1,745,000 تومان
STD Room
Royal Holiday Palace

UALL
4,695,000 تومان
6,395,000 تومان
3,395,000 تومان
1,745,000 تومان
STD Room
ROYAL SEGINUS

UALL
4,695,000 تومان
6,395,000 تومان
3,395,000 تومان
1,745,000 تومان
STD Room
Delphin Imperial Hotel

UALL
5,295,000 تومان
7,295,000 تومان
3,595,000 تومان
1,745,000 تومان
STD Room
نام هتل Lara Dinc

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات STD Room
نام هتل Sarp

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات STD Room
نام هتل the sense deluxe hotel side

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,345,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,345,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات STD Room
نام هتل Adonis

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,345,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات STD Room
نام هتل Orange County Resort Alanya

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات STD Room پارک آبی آبگرم
نام هتل Side Star Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات STD Room
نام هتل Side Star Elegance

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات STD Room
نام هتل Grand Park Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 0 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات STD Room
نام هتل ASKA LARA RIVER SUIT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات STD Room استخر روباز آبگرم
نام هتل Club Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات STD Room
نام هتل Kervansaray Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات STD Room
نام هتل ASKA LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات STD Room
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات STD Room پارک آبی آبگرم
نام هتل Miracle Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات STD Room
نام هتل Royal Wings

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات STD Room
نام هتل Rixos Sungate Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات STD Room
نام هتل Royal Holiday Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات STD Room
نام هتل ROYAL SEGINUS

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات STD Room
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,745,000 تومان
توضیحات STD Room

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 عکس 4*3

آنتالیا از شهرهای مهم و توریستی در ترکیه و یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری و تفریحی در این کشور است. از این رو، اماکن اقامتی متعددی در آنتالیا وجود دارند که بهتر است قبل از سفر در مورد آنها اطلاعات بیشتری کسب کنید برای کسب اطلاعات میتوانید با مشاوران مجرب الماس نشان تماس بگیرید 

نرخ کودک زیر 2سال 290 هزار تومان می باشد

پرواز و هتل چارتر و هزینه تور غیر قابل استرداد می باشد 

پرداخت 50 درصد هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی است 

کمیسیون هتل ها 4 درصد و هتل های گارانتی شامل اورنج کانتی آلانیا، گرانادا بلک و اسکالارا 5 درصد می باشد

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : عمان
مدت اقامت 6 شب

تور گوا ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 9,245,000 تومان
ایرلاین : امارات
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 18,175,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه نوروز 1398

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/02
قیمت از : 5,980,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 11,647,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 5 شب

تور دبی 5 شب ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 6,050,000 تومان
ایرلاین : عمان
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 7,658,000 تومان
ثبت پرسش