• /

    تور کوالالامپور و لنکاوی ویژه 30 آذر


تاریخ شروع 1396/10/18
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1396/10/18
کوالالامپور
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1396/10/17
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 4 شب تاریخ رفت 18 و 20 و 21 و 22 و 24 و 25 دی ماه میباشد .
2 لنکاوی 3 شب ترانسفر بین کوالا لامپور و لنکاوی بصورت هوایی میباشد
ردیف 3
به کوالالامپور
مدت اقامت 4
توضیحات تاریخ رفت 18 و 20 و 21 و 22 و 24 و 25 دی ماه میباشد .
ردیف 4
به لنکاوی
مدت اقامت 3
توضیحات ترانسفر بین کوالا لامپور و لنکاوی بصورت هوایی میباشد
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Arenaa Star Hotel

Bela Vista Hotel

BB
BB
2,500,000 تومان
3,015,000 تومان
2,470,000 تومان
2,220,000 تومان
COSMO HOTEL

Favehotel Cenang Beach Langkawi

BB
BB
2,710,000 تومان
3,380,000 تومان
2,645,000 تومان
2,310,000 تومان
D MAJESTIC PALAS

Favehotel Cenang Beach Langkawi

BB
BB
2,865,000 تومان
3,695,000 تومان
2,780,000 تومان
2,370,000 تومان
Novotel Hotel Kuala lumpur

Aseania Resort

BB
BB
3,025,000 تومان
3,920,000 تومان
2,935,000 تومان
2,485,000 تومان
Sunway Putra

Century Langkawi Beach Resort

BB
BB
3,120,000 تومان
4,180,000 تومان
3,010,000 تومان
2,485,000 تومان
Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

Century Langkawi Beach Resort

BB
BB
3,160,000 تومان
4,275,000 تومان
0 تومان
2,485,000 تومان
ELEMENT BY WESTIN

CENTURY BEACH

BB
BB
3,245,000 تومان
4,455,000 تومان
3,125,000 تومان
2,525,000 تومان
Sunway Putra

Berjaya Beach Resort

BB
BB
3,280,000 تومان
4,500,000 تومان
0 تومان
2,545,000 تومان
BERJIYA TIMES

Berjaya Beach Resort

BB
BB
3,370,000 تومان
4,680,000 تومان
0 تومان
2,585,000 تومان
ROYALGHULAN

Berjaya Beach Resort

BB
BB
3,550,000 تومان
5,040,000 تومان
0 تومان
2,655,000 تومان
Fraser Residence Kuala Lumpur

Meritus Pelangi

BB
BB
3,985,000 تومان
5,615,000 تومان
3,825,000 تومان
3,010,000 تومان
ELEMENT BY WESTIN

Meritus Pelangi

BB
BB
4,080,000 تومان
5,795,000 تومان
3,905,000 تومان
3,050,000 تومان
ROYALGHULAN

Westin Hotel

BB
BB
4,135,000 تومان
6,215,000 تومان
3,930,000 تومان
2,890,000 تومان
Renaissance Hotel Kuala Lumpur

Meritus Pelangi

BB
BB
4,235,000 تومان
6,110,000 تومان
4,045,000 تومان
3,110,000 تومان
INTERCONTINENTAL

Meritus Pelangi

BB
BB
4,350,000 تومان
6,335,000 تومان
4,150,000 تومان
3,155,000 تومان
Shangri La Hotel kuala lumpur

Westin Hotel

BB
BB
4,500,000 تومان
6,935,000 تومان
4,255,000 تومان
3,035,000 تومان
TRADERS KUALA

THE ANDAMIN

BB
BB
4,565,000 تومان
7,070,000 تومان
0 تومان
3,060,000 تومان
نام هتل Arenaa Star Hotel

Bela Vista Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,015,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,220,000 تومان
توضیحات
نام هتل COSMO HOTEL

Favehotel Cenang Beach Langkawi

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,310,000 تومان
توضیحات
نام هتل D MAJESTIC PALAS

Favehotel Cenang Beach Langkawi

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,865,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,370,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Hotel Kuala lumpur

Aseania Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,025,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,935,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,485,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunway Putra

Century Langkawi Beach Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,485,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

Century Langkawi Beach Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,275,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,485,000 تومان
توضیحات
نام هتل ELEMENT BY WESTIN

CENTURY BEACH

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,125,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,525,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunway Putra

Berjaya Beach Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,545,000 تومان
توضیحات
نام هتل BERJIYA TIMES

Berjaya Beach Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,585,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYALGHULAN

Berjaya Beach Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fraser Residence Kuala Lumpur

Meritus Pelangi

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,985,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,615,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,825,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل ELEMENT BY WESTIN

Meritus Pelangi

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,905,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Hotel Kuala Lumpur

Meritus Pelangi

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,235,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل INTERCONTINENTAL

Meritus Pelangi

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,155,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYALGHULAN

Westin Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,135,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,215,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRADERS KUALA

THE ANDAMIN

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,565,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,060,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri La Hotel kuala lumpur

Westin Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,935,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,255,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,035,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 بیمه مسافرتی
5 تورلیدر فارسی زبان
6 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 عکس 4*3
<p dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:'Tahoma',sans-serif;">شهر زیبای لنکاوی که می توانید در&nbsp;مالزی </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:'Tahoma',sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:'Tahoma',sans-serif;">از آن دیدن کنید، مجمع الجزایری تشکیل شده از تقریبا صد جزیره است و در محل برخورد تنگه مالاکا با آبهای دریاهای آندامان قرار دارد. لنکاوی در زبان محاوره مالایی به معنی عقاب قهوه ای است. جالب است بدانید بیشتر جزیره های لنکاوی از جنگل های انبوه پوشیده شده و برای سکونت مناسب نیستند</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:'Tahoma',sans-serif;">.</span></p><p dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:'Tahoma',sans-serif;">در گذشته، این جنگل ها به دلیل تودرتو بودن٬ مکان های مناسبی برای دزدان دریایی بودند. با این وجود، برخی از جزایر لنکاوی</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:'Tahoma',sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:'Tahoma',sans-serif;">به مکان هایی عجیب تبدیل شده اند که باعث جذب بازدیدکنندگانی از سراسر جهان شده است</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:'Tahoma',sans-serif;">.</span></p><p dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:'Tahoma',sans-serif;">بزرگترین جزیره بین جزایر لنکاوی،&nbsp;جزیره پولائو لنکاوی&nbsp;است که جزیره افسانه ای لقب گرفته است و نام مجمع الجزایر نیز از همین جزیره گرفته شده است. نکته ای که باید یدانید این است که این جزیره، منطقه ای آزاد و معاف از هزینه های گمرک است و همه کاری که باید انجام دهید این است که دست کم ۴۸ ساعت در آنجا اقامت داشته باشید تا از مزایا لذت ببرید. علاوه بر این جزایر لنکاوی مترادف با غذاهای دریایی است. محبوب ترین رستوران های جزیره در&nbsp;شهرک کواه،</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:'Tahoma',sans-serif;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:'Tahoma',sans-serif;">سنانگ، و&nbsp;سواحل تنگاهو&nbsp;کوکواقع شده اند. البته هتل های گرانقیمت غذاهای بین المللی را نیز سرو می کنند، پس هیچ کمبودی برای غذاخوری های عالی وجود ندارد</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:'Tahoma',sans-serif;">.</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify;"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:'Tahoma',sans-serif;"></span></p><div style="text-align:right;"></div>
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور باکو 7 شب ویژه 30 آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/30
قیمت از : 3,756,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و پنانگ ویژه آذر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/03
قیمت از : 5,510,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 3 شب

تور ارمنستان 3 شب ویژه 4 آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/04
قیمت از : 2,199,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/07
قیمت از : 6,253,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
مدت اقامت 1 شب

تور اسکی توچال ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/01
قیمت از : 250,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بانکوک و پاتایا ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/07
قیمت از : 5,060,000 تومان
ثبت پرسش