تاریخ شروع 1396/10/08
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1396/10/07
کوالالامپور
هوایی
ایر آسیا
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1396/09/12
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 6 شب تاریخ رفت 8 دی ساعت 00:40 و تاریخ برگشت 14 دی ساعت 19:00
ردیف 2
به کوالالامپور
مدت اقامت 6
توضیحات تاریخ رفت 8 دی ساعت 00:40 و تاریخ برگشت 14 دی ساعت 19:00
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
WIRA

BB
2,065,000 تومان
2,185,000 تومان
2,055,000 تومان
1,995,000 تومان
Sandpiper Hotel kuala lumpur

BB
2,115,000 تومان
2,285,000 تومان
2,100,000 تومان
2,015,000 تومان
WP Hotel

BB
2,270,000 تومان
2,595,000 تومان
2,240,000 تومان
2,075,000 تومان
Grand Season Hotel kuala lumpur

BB
2,315,000 تومان
2,665,000 تومان
2,280,000 تومان
2,105,000 تومان
Sunway Putra

BB
2,465,000 تومان
2,945,000 تومان
2,415,000 تومان
2,175,000 تومان
Novotel Hotel Kuala lumpur

BB
2,525,000 تومان
3,085,000 تومان
2,470,000 تومان
2,190,000 تومان
Corus Hotel Kuala Lumpur

BB
2,555,000 تومان
3,140,000 تومان
2,495,000 تومان
2,200,000 تومان
Dorsett Regency Hotel

BB
2,560,000 تومان
3,155,000 تومان
2,505,000 تومان
2,205,000 تومان
Seri Pacific Hotel kuala lumpur

BB
2,575,000 تومان
3,170,000 تومان
2,520,000 تومان
2,220,000 تومان
Concorde

BB
2,585,000 تومان
3,200,000 تومان
2,520,000 تومان
2,215,000 تومان
Istana Hotel Kuala lumpur

BB
2,780,000 تومان
3,575,000 تومان
2,700,000 تومان
2,300,000 تومان
ROYALGHULAN

BB
2,805,000 تومان
3,620,000 تومان
2,720,000 تومان
2,310,000 تومان
Renaissance Hotel Kuala Lumpur

BB
2,805,000 تومان
3,620,000 تومان
2,720,000 تومان
2,310,000 تومان
Maya Hotel Kuala Lumpur

BB
2,805,000 تومان
3,620,000 تومان
2,720,000 تومان
2,310,000 تومان
Hilton double tree

BB
2,915,000 تومان
3,845,000 تومان
2,820,000 تومان
2,355,000 تومان
INTERCONTINENTAL

BB
3,165,000 تومان
4,345,000 تومان
3,045,000 تومان
2,455,000 تومان
TRADERS KUALA

BB
3,460,000 تومان
4,930,000 تومان
3,310,000 تومان
2,575,000 تومان
Westin Hotel Kuala lumpur

BB
3,460,000 تومان
4,930,000 تومان
3,310,000 تومان
2,575,000 تومان
Shangri La Hotel kuala lumpur

BB
3,685,000 تومان
5,380,000 تومان
0 تومان
2,665,000 تومان
JW Marriott Hotel

BB
3,730,000 تومان
5,470,000 تومان
3,555,000 تومان
2,680,000 تومان
Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

BB
3,910,000 تومان
5,835,000 تومان
3,715,000 تومان
2,755,000 تومان
نام هتل WIRA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,185,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,055,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sandpiper Hotel kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,115,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,285,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,015,000 تومان
توضیحات
نام هتل WP Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,075,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Season Hotel kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,105,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Hotel Kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,525,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Corus Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,555,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Concorde

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,585,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,215,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dorsett Regency Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,155,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,505,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,205,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunway Putra

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,465,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,415,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,175,000 تومان
توضیحات
نام هتل Seri Pacific Hotel kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,220,000 تومان
توضیحات
نام هتل Istana Hotel Kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,575,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYALGHULAN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,805,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,310,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,805,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,310,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maya Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,805,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,310,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton double tree

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,355,000 تومان
توضیحات
نام هتل INTERCONTINENTAL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,165,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,345,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,455,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRADERS KUALA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,575,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri La Hotel kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,665,000 تومان
توضیحات
نام هتل Westin Hotel Kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,575,000 تومان
توضیحات
نام هتل JW Marriott Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,555,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,680,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,835,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,715,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,755,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 گشت شهری
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

یکی از شهرهای مطرح جهان امروزه در بین توریست ها شهر کوالالامپور میباشد که بخاطر معماری زیبایش جذابیت فراوانی را برای توریستها ایجاد کرده شاید اولین با بخاطر کشف یک مکان و منطقه جدید توریست ها به کوالالامپور سفر میکنند اما استقبال سفر دوستان برای بارهای دوم یا بیشتر از این سفر نشانه جلب توجه و جذابیت قابلا قبول این شهر از نظر جهانگردان میباشد 

با آژآنس الماس نشان مجری موفق و برتر تورهای مالزی یک تور حرفه

ای و بیاد ماندنی را تجربه کنید 

نرخ کودک زیر دو سال 350 هزار تومان میباشد 

پرواز چارتر و غیر قابل استرداد و هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی میباشد

پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامیست 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : معراج
مدت اقامت 3 شب

تور شیراز ویژه پاییز (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/01
قیمت از : 871,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/08
قیمت از : 4,482,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بانکوک و پوکت ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/07
قیمت از : 6,333,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 1 آذر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/01
قیمت از : 1,490,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
مدت اقامت 1 شب

تور اسکی توچال ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/01
قیمت از : 250,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
مدت اقامت 7 شب

تور گرجستان 7 شب ویژه 29آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/29
قیمت از : 1,680,000 تومان
ثبت پرسش