تاریخ شروع 1396/09/17
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1396/09/16
آنتالیا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1396/08/15
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب تاریخ رفت: 17 آذر ساعت 3:00 و تاریخ برگشت24 آذر ساعت 06:45
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات تاریخ رفت: 17 آذر ساعت 3:00 و تاریخ برگشت24 آذر ساعت 06:45
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Lara Dinc

ALL
745,000 تومان
995,000 تومان
745,000 تومان
745,000 تومان
Sarp

ALL
995,000 تومان
1,395,000 تومان
795,000 تومان
795,000 تومان
TRANS ATLANTIK

ALL
1,195,000 تومان
1,795,000 تومان
795,000 تومان
795,000 تومان
Kervansaray Lara Hotel

UALL
1,295,000 تومان
1,895,000 تومان
795,000 تومان
795,000 تومان
the sense deluxe hotel side

ALL
1,395,000 تومان
2,095,000 تومان
945,000 تومان
945,000 تومان
MAX HOLIDAY

UALL
1,445,000 تومان
1,995,000 تومان
995,000 تومان
995,000 تومان
Adonis

HB
1,495,000 تومان
2,095,000 تومان
995,000 تومان
995,000 تومان
ASKA LARA RIVER SUIT

UALL
1,495,000 تومان
2,195,000 تومان
895,000 تومان
895,000 تومان
ASKA LARA

UALL
1,495,000 تومان
2,195,000 تومان
895,000 تومان
895,000 تومان
Miracle Resort Hotel

UALL
1,495,000 تومان
1,895,000 تومان
795,000 تومان
795,000 تومان
akka alinda

UALL
1,545,000 تومان
2,145,000 تومان
995,000 تومان
995,000 تومان
Side Star Resort

ALL
1,595,000 تومان
2,195,000 تومان
995,000 تومان
995,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
1,595,000 تومان
2,495,000 تومان
795,000 تومان
795,000 تومان
Side Star Resort

UALL
1,595,000 تومان
2,195,000 تومان
995,000 تومان
995,000 تومان
Shewrood Berizes Resort

UALL
1,695,000 تومان
2,295,000 تومان
895,000 تومان
895,000 تومان
Grand Park Lara Hotel

UALL
1,695,000 تومان
2,295,000 تومان
995,000 تومان
995,000 تومان
Side Star Elegance

UALL
1,795,000 تومان
2,395,000 تومان
995,000 تومان
995,000 تومان
Concorde Hotel

UALL
1,945,000 تومان
2,745,000 تومان
995,000 تومان
995,000 تومان
Titanic Beach Lara Resort Hotel

UALL
1,995,000 تومان
2,745,000 تومان
995,000 تومان
995,000 تومان
ROYAL H.P

UALL
1,995,000 تومان
2,995,000 تومان
795,000 تومان
795,000 تومان
Spice

UALL
1,995,000 تومان
2,695,000 تومان
995,000 تومان
995,000 تومان
Adalya Elite Lara

UALL
2,095,000 تومان
2,945,000 تومان
995,000 تومان
995,000 تومان
Rixos Sungate Hotel

UALL
2,295,000 تومان
3,395,000 تومان
995,000 تومان
995,000 تومان
ROYAL SEGINUS

UALL
2,295,000 تومان
3,295,000 تومان
995,000 تومان
995,000 تومان
WOW Kremlin Palace

UALL
2,295,000 تومان
2,995,000 تومان
995,000 تومان
995,000 تومان
Delphin Imperial Hotel

UALL
2,495,000 تومان
3,495,000 تومان
995,000 تومان
995,000 تومان
RIXOS BELEK

UALL
2,995,000 تومان
4,095,000 تومان
995,000 تومان
995,000 تومان
نام هتل Lara Dinc

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sarp

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 795,000 تومان
توضیحات
نام هتل MAX HOLIDAY

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل the sense deluxe hotel side

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 945,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adonis

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASKA LARA RIVER SUIT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 895,000 تومان
توضیحات
نام هتل Side Star Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASKA LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 895,000 تومان
توضیحات
نام هتل Miracle Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 795,000 تومان
توضیحات
نام هتل Concorde Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 795,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach Lara Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL H.P

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 795,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL SEGINUS

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل RIXOS BELEK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل WOW Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Spice

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shewrood Berizes Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 895,000 تومان
توضیحات
نام هتل Side Star Elegance

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Side Star Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل akka alinda

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 795,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRANS ATLANTIK

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 795,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

یکی از تورهای خیلی پر طرفدار در بین ایرانیان می باشد جالبه بدونید آنتالیا دقیقا شرایط مثل چابهار خودمان را داشت در 25 سال پیش( از لحاظ آب و هوایی و ساحلی خیلی شبیه هستند ) که پس از سیاست های جذب توریست دولت ترکیه آنتالیا رشد خیره کننده را طی نمود . دولت با تشویق و وامهای بلند مدت و زمین رایگان سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری راغب نمود و منطقه محروم 25 سال پیش شد اینی که الان هست، سالی 18 میلیون توریست و ساکنان محروم این منطقه از مرفه ترین اقشار فعلی ترکیه می باشند .

نرخ کودک زیر 2سال 150 هزار تومان  می باشد 

پرواز و هتل چارتر و هزینه تور غیر قابل استرداد می باشد 

پرداخت 50 درصد هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی است 


ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : قطر ایر وی
مدت اقامت 1 شب

تور اسکی توچال ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/01
قیمت از : 250,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
مدت اقامت 7 شب

تور گرجستان 7 شب ویژه 29آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/29
قیمت از : 1,680,000 تومان
ایرلاین : معراج
مدت اقامت 3 شب

تور شیراز ویژه پاییز (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/01
قیمت از : 871,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/08
قیمت از : 4,482,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 1 آذر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/01
قیمت از : 1,490,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بانکوک و پوکت ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/07
قیمت از : 6,333,000 تومان
ثبت پرسش