• /

    تور ترکیبی کوالالامپورو لنکاوی ویژه نوروز97


تاریخ شروع 1396/12/25
تهران
به
به
تاریخ اعتبار
کوالالامپور
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار :
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 4 شب تاریخ رفت: 25 اسفند ساعت 22:00 و تاریخ برگشت: 4 فروردین ساعت: 12:20
2 لنکاوی 3 شب ترانسفر بین دو شهر کوالالامپور و لنکاوی با پرواز داخلی انجام می گردد
ردیف 3
به کوالالامپور
مدت اقامت 4
توضیحات تاریخ رفت: 25 اسفند ساعت 22:00 و تاریخ برگشت: 4 فروردین ساعت: 12:20
ردیف 4
به لنکاوی
مدت اقامت 3
توضیحات ترانسفر بین دو شهر کوالالامپور و لنکاوی با پرواز داخلی انجام می گردد
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Arenaa Star Hotel

Bela Vista Hotel

BB
BB
5,085,000 تومان
5,695,000 تومان
5,045,000 تومان
4,350,000 تومان
Pacific Express Kuala Lumpur

Bela Vista Hotel

BB
BB
5,105,000 تومان
5,295,000 تومان
4,645,000 تومان
4,350,000 تومان
COSMO HOTEL

Bela Vista Hotel

BB
BB
5,250,000 تومان
6,140,000 تومان
5,215,000 تومان
4,465,000 تومان
Royale Bintang Hotel Kuala Lumpur

ASEANIA RESORT LANGKAWI

BB
BB
5,605,000 تومان
6,675,000 تومان
5,455,000 تومان
4,975,000 تومان
Royale Bintang Hotel Kuala Lumpur

Century Langkasuka Hotel

BB
BB
5,685,000 تومان
6,945,000 تومان
5,580,000 تومان
5,030,000 تومان
Novotel Hotel Kuala lumpur

ASEANIA RESORT LANGKAWI

BB
BB
5,740,000 تومان
6,790,000 تومان
5,550,000 تومان
4,915,000 تومان
Novotel Hotel Kuala lumpur

CENTURY BEACH

BB
BB
5,820,000 تومان
6,885,000 تومان
5,500,000 تومان
5,080,000 تومان
Pacific Regency Hotel Kuala Lumpur

CENTURY BEACH

BB
BB
6,000,000 تومان
7,445,000 تومان
5,945,000 تومان
5,195,000 تومان
Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

Century Langkawi Beach Resort

BB
BB
6,035,000 تومان
7,640,000 تومان
5,995,000 تومان
5,165,000 تومان
ELEMENT BY WESTIN

CENTURY BEACH

BB
BB
6,035,000 تومان
7,640,000 تومان
5,890,000 تومان
5,065,000 تومان
Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

CENTURY BEACH

BB
BB
6,060,000 تومان
7,690,000 تومان
5,925,000 تومان
5,180,000 تومان
Sunway Putra

holiday beach

BB
BB
6,190,000 تومان
7,880,000 تومان
5,950,000 تومان
5,290,000 تومان
BERJIYA TIMES

Berjaya Beach Resort

BB
BB
6,246,000 تومان
7,825,000 تومان
5,370,000 تومان
5,295,000 تومان
Istana Hotel Kuala lumpur

Berjaya Beach Resort

BB
BB
6,350,000 تومان
8,105,000 تومان
5,315,000 تومان
5,295,000 تومان
Renaissance Hotel Kuala Lumpur

Berjaya Beach Resort

BB
BB
6,625,000 تومان
8,425,000 تومان
5,970,000 تومان
5,580,000 تومان
Royale Chulan

Westin Hotel

BB
BB
6,920,000 تومان
9,840,000 تومان
6,915,000 تومان
5,665,000 تومان
TRADERS KUALA

THE ANDAMIN

BB
BB
7,715,000 تومان
10,765,000 تومان
5,920,000 تومان
5,880,000 تومان
TRADERS KUALA

Westin Hotel

BB
BB
7,740,000 تومان
10,820,000 تومان
6,300,000 تومان
5,890,000 تومان
TRADERS KUALA

THE ANDAMIN

BB
BB
7,795,000 تومان
10,850,000 تومان
7,495,000 تومان
5,870,000 تومان
deluxe
Shangri La Hotel kuala lumpur

THE ANDAMIN

BB
BB
8,015,000 تومان
11,530,000 تومان
7,680,000 تومان
5,995,000 تومان
Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

THE ANDAMIN

BB
BB
8,040,000 تومان
11,420,000 تومان
7,705,000 تومان
6,015,000 تومان
نام هتل Arenaa Star Hotel

Bela Vista Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,085,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pacific Express Kuala Lumpur

Bela Vista Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,105,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل COSMO HOTEL

Bela Vista Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,215,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,465,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Bintang Hotel Kuala Lumpur

ASEANIA RESORT LANGKAWI

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,605,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,675,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,455,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,975,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Hotel Kuala lumpur

ASEANIA RESORT LANGKAWI

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,915,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunway Putra

holiday beach

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pacific Regency Hotel Kuala Lumpur

CENTURY BEACH

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Hotel Kuala Lumpur

Berjaya Beach Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,625,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,425,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Bintang Hotel Kuala Lumpur

Century Langkasuka Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,030,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Hotel Kuala lumpur

CENTURY BEACH

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,885,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

CENTURY BEACH

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,925,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

Century Langkawi Beach Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,035,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,165,000 تومان
توضیحات
نام هتل ELEMENT BY WESTIN

CENTURY BEACH

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,035,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,065,000 تومان
توضیحات
نام هتل BERJIYA TIMES

Berjaya Beach Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,246,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,825,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRADERS KUALA

Westin Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRADERS KUALA

THE ANDAMIN

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,715,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,765,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRADERS KUALA

THE ANDAMIN

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,870,000 تومان
توضیحات deluxe
نام هتل Royale Chulan

Westin Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,915,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,665,000 تومان
توضیحات
نام هتل Istana Hotel Kuala lumpur

Berjaya Beach Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,105,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,315,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

THE ANDAMIN

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,705,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,015,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri La Hotel kuala lumpur

THE ANDAMIN

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,015,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,995,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
5 سیم کارت
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
<p>کوالالامپور و لنکاوی تور ترکیبی مالزی که مدرن و سنتی را در کنار هم در یک سفر خواهید دید شهری چون کوالالامپور که یک شبه به شهر آسمان خراش ها مبدل شد و در کنارش لنکاوی یک منطقه سنتی که طبیعت هنوز بدست بشر ویران نشده اینجاست که همه چیز واقعی میشود نه مجازی و آهنی در کنار هم بودن کوالالامپور و لنکاوی در یک سفر لذت شما را چندین برابر میکند</p><p>پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامیست&nbsp;</p><p>بلیط چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل تغییر و استرداد میباشد&nbsp;</p><p><br /></p>
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بانکوک و پاتایا ویژه آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 5,223,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه 3 آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 9,322,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 3 آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 1,995,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 6,555,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و سنگاپور ویژه آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/18
قیمت از : 6,570,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و لنکاوی ویژه آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/18
قیمت از : 5,495,000 تومان
ثبت پرسش