• /

    تور ترکیبی کوالالامپورو لنکاوی ویژه نوروز97


تاریخ شروع 1396/12/25
تهران
به
به
تاریخ اعتبار
کوالالامپور
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار :
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 4 شب تاریخ رفت: 25 اسفند ساعت 22:00 و تاریخ برگشت: 4 فروردین ساعت: 12:20
2 لنکاوی 3 شب ترانسفر بین دو شهر کوالالامپور و لنکاوی با پرواز داخلی انجام می گردد
ردیف 3
به کوالالامپور
مدت اقامت 4
توضیحات تاریخ رفت: 25 اسفند ساعت 22:00 و تاریخ برگشت: 4 فروردین ساعت: 12:20
ردیف 4
به لنکاوی
مدت اقامت 3
توضیحات ترانسفر بین دو شهر کوالالامپور و لنکاوی با پرواز داخلی انجام می گردد
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Arenaa Star Hotel

Bela Vista Hotel

BB
BB
5,085,000 تومان
5,695,000 تومان
5,045,000 تومان
4,350,000 تومان
Pacific Express Kuala Lumpur

Bela Vista Hotel

BB
BB
5,105,000 تومان
5,295,000 تومان
4,645,000 تومان
4,350,000 تومان
COSMO HOTEL

Bela Vista Hotel

BB
BB
5,250,000 تومان
6,140,000 تومان
5,215,000 تومان
4,465,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

ASEANIA RESORT LANGKAWI

BB
BB
5,605,000 تومان
6,675,000 تومان
5,455,000 تومان
4,975,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

Century Langkasuka Hotel

BB
BB
5,685,000 تومان
6,945,000 تومان
5,580,000 تومان
5,030,000 تومان
Novotel Kuala Lumpur City Centre

ASEANIA RESORT LANGKAWI

BB
BB
5,740,000 تومان
6,790,000 تومان
5,550,000 تومان
4,915,000 تومان
Novotel Kuala Lumpur City Centre

CENTURY BEACH

BB
BB
5,820,000 تومان
6,885,000 تومان
5,500,000 تومان
5,080,000 تومان
Pacific Regency Hotel Kuala Lumpur

CENTURY BEACH

BB
BB
6,000,000 تومان
7,445,000 تومان
5,945,000 تومان
5,195,000 تومان
Impiana KLCC Kuala Lumpur

Century Langkawi Beach Resort

BB
BB
6,035,000 تومان
7,640,000 تومان
5,995,000 تومان
5,165,000 تومان
ELEMENT BY WESTIN

CENTURY BEACH

BB
BB
6,035,000 تومان
7,640,000 تومان
5,890,000 تومان
5,065,000 تومان
Impiana KLCC Kuala Lumpur

CENTURY BEACH

BB
BB
6,060,000 تومان
7,690,000 تومان
5,925,000 تومان
5,180,000 تومان
Sunway Putra Hotel Kuala Lumpur

holiday beach

BB
BB
6,190,000 تومان
7,880,000 تومان
5,950,000 تومان
5,290,000 تومان
BERJIYA TIMES

Berjaya Beach Resort

BB
BB
6,246,000 تومان
7,825,000 تومان
5,370,000 تومان
5,295,000 تومان
Istana Kuala Lumpur City Centre

Berjaya Beach Resort

BB
BB
6,350,000 تومان
8,105,000 تومان
5,315,000 تومان
5,295,000 تومان
Renaissance Kuala Lumpur

Berjaya Beach Resort

BB
BB
6,625,000 تومان
8,425,000 تومان
5,970,000 تومان
5,580,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

Westin Hotel

BB
BB
6,920,000 تومان
9,840,000 تومان
6,915,000 تومان
5,665,000 تومان
Traders Kuala Lumpur

THE ANDAMIN

BB
BB
7,715,000 تومان
10,765,000 تومان
5,920,000 تومان
5,880,000 تومان
Traders Kuala Lumpur

Westin Hotel

BB
BB
7,740,000 تومان
10,820,000 تومان
6,300,000 تومان
5,890,000 تومان
Traders Kuala Lumpur

THE ANDAMIN

BB
BB
7,795,000 تومان
10,850,000 تومان
7,495,000 تومان
5,870,000 تومان
deluxe
Shangri La kuala lumpur

THE ANDAMIN

BB
BB
8,015,000 تومان
11,530,000 تومان
7,680,000 تومان
5,995,000 تومان
Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

THE ANDAMIN

BB
BB
8,040,000 تومان
11,420,000 تومان
7,705,000 تومان
6,015,000 تومان
نام هتل Arenaa Star Hotel

Bela Vista Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,085,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pacific Express Kuala Lumpur

Bela Vista Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,105,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل COSMO HOTEL

Bela Vista Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,215,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,465,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

ASEANIA RESORT LANGKAWI

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,605,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,675,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,455,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,975,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Kuala Lumpur City Centre

ASEANIA RESORT LANGKAWI

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,915,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunway Putra Hotel Kuala Lumpur

holiday beach

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pacific Regency Hotel Kuala Lumpur

CENTURY BEACH

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Kuala Lumpur

Berjaya Beach Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,625,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,425,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

Century Langkasuka Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,030,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Kuala Lumpur City Centre

CENTURY BEACH

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,885,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Kuala Lumpur

CENTURY BEACH

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,925,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Kuala Lumpur

Century Langkawi Beach Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,035,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,165,000 تومان
توضیحات
نام هتل ELEMENT BY WESTIN

CENTURY BEACH

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,035,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,065,000 تومان
توضیحات
نام هتل BERJIYA TIMES

Berjaya Beach Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,246,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,825,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Traders Kuala Lumpur

Westin Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Traders Kuala Lumpur

THE ANDAMIN

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,715,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,765,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل Traders Kuala Lumpur

THE ANDAMIN

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,870,000 تومان
توضیحات deluxe
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

Westin Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,915,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,665,000 تومان
توضیحات
نام هتل Istana Kuala Lumpur City Centre

Berjaya Beach Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,105,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,315,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

THE ANDAMIN

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,705,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,015,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri La kuala lumpur

THE ANDAMIN

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,015,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,995,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
5 سیم کارت
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
<p>کوالالامپور و لنکاوی تور ترکیبی مالزی که مدرن و سنتی را در کنار هم در یک سفر خواهید دید شهری چون کوالالامپور که یک شبه به شهر آسمان خراش ها مبدل شد و در کنارش لنکاوی یک منطقه سنتی که طبیعت هنوز بدست بشر ویران نشده اینجاست که همه چیز واقعی میشود نه مجازی و آهنی در کنار هم بودن کوالالامپور و لنکاوی در یک سفر لذت شما را چندین برابر میکند</p><p>پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامیست&nbsp;</p><p>بلیط چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل تغییر و استرداد میباشد&nbsp;</p><p><br /></p>
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : امارات
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 18,175,000 تومان
ایرلاین : عمان
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 7,658,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 7 شب

تور ترکیبی بمبئی و گوا ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/11/03
قیمت از : 6,595,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 5 شب

تور دبی 5 شب ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 6,050,000 تومان
ایرلاین : عمان
مدت اقامت 6 شب

تور گوا ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 9,245,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور استانبول 7 شب ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 5,656,000 تومان
ثبت پرسش