• /

    تور ترکیبی سنگاپورو بالی ویژه نوروز 97


تاریخ شروع 1397/01/03
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1396/12/25
بالی
هوایی
قطر ایر وی
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1396/12/05
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 سنگاپور 3 شب تاریخ رفت 3 و 4 و 5 فروردین میباشد.
2 بالی 3 شب جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه هماهنگ فرمایید .
ردیف 3
به سنگاپور
مدت اقامت 3
توضیحات تاریخ رفت 3 و 4 و 5 فروردین میباشد.
ردیف 4
به بالی
مدت اقامت 3
توضیحات جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه هماهنگ فرمایید .
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Quality

Bali Rani

BB
BB
7,960,000 تومان
9,425,000 تومان
7,500,000 تومان
7,110,000 تومان
V LAVENDER

The Jayakarta

BB
BB
8,085,000 تومان
9,425,000 تومان
7,775,000 تومان
7,130,000 تومان
QUEEN SINGAPOUR

White Rose Kuta Resort

BB
BB
8,140,000 تومان
9,425,000 تومان
7,850,000 تومان
7,150,000 تومان
PARC SOVEREIGN

White Rose Kuta Resort

BB
BB
8,190,000 تومان
9,765,000 تومان
8,115,000 تومان
7,245,000 تومان
Grand Central

Adhi Jaya

BB
BB
8,350,000 تومان
10,180,000 تومان
8,270,000 تومان
7,150,000 تومان
MERCURE

Mercure Bali Legian

BB
BB
8,475,000 تومان
9,425,000 تومان
8,150,000 تومان
7,135,000 تومان
Copthorne King's Hotel Singapore

Kuta Paradiso

BB
BB
8,500,000 تومان
9,425,000 تومان
8,125,000 تومان
7,295,000 تومان
Furama

Ramada Bintang Bali Resort

BB
BB
8,990,000 تومان
1,125,000 تومان
8,910,000 تومان
7,640,000 تومان
M SOCIAL

Holiday Inn Resort Bali Benoa

BB
BB
9,045,000 تومان
9,425,000 تومان
8,375,000 تومان
7,375,000 تومان
ELIZABET

Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

BB
BB
9,070,000 تومان
9,425,000 تومان
7,975,000 تومان
7,385,000 تومان
Orchard Perad

Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

BB
BB
9,150,000 تومان
11,560,000 تومان
8,720,000 تومان
7,705,000 تومان
Grand Copthorn

Mulia Resort - Nusa Dua, Bali

BB
BB
9,345,000 تومان
12,305,000 تومان
9,420,000 تومان
7,730,000 تومان
Grand Park Orchad

The Westin Resort Nusa Dua

BB
BB
9,900,000 تومان
9,425,000 تومان
9,175,000 تومان
7,520,000 تومان
marina mandarian

THE LAGUNA

BB
BB
10,165,000 تومان
9,425,000 تومان
8,550,000 تومان
7,420,000 تومان
Hilton

Neo Kuta Jelantik

BB
BB
10,240,000 تومان
13,860,000 تومان
9,765,000 تومان
7,720,000 تومان
Sheraton

Sheraton Bali Kuta Resort

BB
BB
10,275,000 تومان
9,425,000 تومان
9,300,000 تومان
7,625,000 تومان
ONE FARRER

THE LAGUNA

BB
BB
10,275,000 تومان
13,800,000 تومان
9,630,000 تومان
7,865,000 تومان
Swissotel

THE LAGUNA

BB
BB
10,400,000 تومان
12,600,000 تومان
9,610,000 تومان
7,770,000 تومان
نام هتل Quality

Bali Rani

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,425,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل PARC SOVEREIGN

White Rose Kuta Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,765,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,115,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,245,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Central

Adhi Jaya

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,150,000 تومان
توضیحات
نام هتل Copthorne King's Hotel Singapore

Kuta Paradiso

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,425,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,125,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل Furama

Ramada Bintang Bali Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,125,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orchard Perad

Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,705,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Copthorn

Mulia Resort - Nusa Dua, Bali

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,305,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,730,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Orchad

The Westin Resort Nusa Dua

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,425,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,520,000 تومان
توضیحات
نام هتل marina mandarian

THE LAGUNA

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,165,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,425,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton

Sheraton Bali Kuta Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,425,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,625,000 تومان
توضیحات
نام هتل ONE FARRER

THE LAGUNA

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,865,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton

Neo Kuta Jelantik

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,765,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,720,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swissotel

THE LAGUNA

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,770,000 تومان
توضیحات
نام هتل V LAVENDER

The Jayakarta

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,085,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,425,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,775,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,130,000 تومان
توضیحات
نام هتل QUEEN SINGAPOUR

White Rose Kuta Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,425,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,150,000 تومان
توضیحات
نام هتل MERCURE

Mercure Bali Legian

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,425,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,135,000 تومان
توضیحات
نام هتل M SOCIAL

Holiday Inn Resort Bali Benoa

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,425,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,375,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,375,000 تومان
توضیحات
نام هتل ELIZABET

Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,425,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,975,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,385,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 گشت شهری با ناهار
4 تورلیدر فارسی زبان
5 سیم کارت
6 ویزا
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 تمکن مالی مبنی بر پرینت بانکی با مانده هر نفر 100/000/000 ریال
4 کپی شناسنامه
5 کپی کارت ملی
6 عکس 4*3
<p style="text-align:right;">ترکیب دو شهر بالی و سنگاپور یکی از تورهای ترکیبی دوست داشتنی در بین سفر دوستان میباشد چرا که شهر مدرن و زیبای سنگاپور در کنار طیبعت جذاب بالی هدف اکثر سفر دوستان را تامین میکند بهمین علت&nbsp; آژآنس الماس نشان با تجربه چندین ساله این تور را به بهترین و حرفه ای ترین صورت به شما تقدیم میکند&nbsp;&nbsp;</p><p style="text-align:right;">نرخ نوزاد 900 هزار تومان میباشد&nbsp;</p><p style="text-align:right;">پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد میباشد&nbsp;</p><p style="text-align:right;">پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامیست</p><p style="text-align:right;">شاید از دیر باز همگان شهر لاس وگاس را شهری لوکس و گران میدانستند اما این باور با تجهیز سنگاپور کمرنگ شده امروزه سنگاپور یکی از شهرهای لوکس و توریست پذیر جهان است در کنار آن شهری چون بالی با آرامش و طبیعت زیبا قطعا سفر خاطره انگیزی برای شما میآفریند&nbsp; این تجربه را لذت بخش و حرفه ای امتحان کنید با آژانس الماس نشان مجری تورهای ترکیبی سنگاپور&nbsp;</p>
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : معراج
مدت اقامت 3 شب

تور شیراز ویژه پاییز (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/08
قیمت از : 871,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/24
قیمت از : 8,529,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه 19 دی(97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/19
قیمت از : 5,963,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 16 و 23 آذر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/16
قیمت از : 2,690,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و لنکاوی ویژه 23 دی 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/23
قیمت از : 6,245,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
مدت اقامت 7 شب

تور استانبول 7 شب ویژه دی(97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/20
قیمت از : 2,204,000 تومان
ثبت پرسش