• تور بدروم ویژه فروردین 97


تاریخ شروع 1397/04/07
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/04/06
بدروم
هوایی
قشم ایر
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1397/03/31
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بدروم 6 شب
ردیف 2
به بدروم
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
TENDA HOTEL

ALL
2,490,000 تومان
3,090,000 تومان
1,950,000 تومان
1,590,000 تومان
Rosso Verde

ALL
3,550,000 تومان
4,490,000 تومان
2,480,000 تومان
1,590,000 تومان
Yelken Hotel

ALL
3,690,000 تومان
4,710,000 تومان
2,550,000 تومان
1,590,000 تومان
Ora Holiday Village

ALL
3,790,000 تومان
4,860,000 تومان
2,600,000 تومان
1,590,000 تومان
Green Beach

ALL
4,350,000 تومان
5,670,000 تومان
2,870,000 تومان
1,590,000 تومان
Labranda Bodrum Princess & SPA

UALL
4,690,000 تومان
6,180,000 تومان
3,040,000 تومان
1,590,000 تومان
Royal Asarlik

UALL
4,850,000 تومان
6,720,000 تومان
3,170,000 تومان
1,590,000 تومان
Grand Park Bodrum

UALL
5,060,000 تومان
6,770,000 تومان
3,290,000 تومان
1,590,000 تومان
Labranda TMT Bodrum Resort

UALL
5,450,000 تومان
7,280,000 تومان
3,460,000 تومان
1,590,000 تومان
Samara Resort

ALL
5,550,000 تومان
7,500,000 تومان
0 تومان
1,590,000 تومان
Bodrum Beach Resort

UALL
5,650,000 تومان
7,920,000 تومان
3,660,000 تومان
1,590,000 تومان
Yasmin Hotel Bodrum

UALL
5,690,000 تومان
7,700,000 تومان
3,580,000 تومان
1,590,000 تومان
İsis Hotel

UALL
5,750,000 تومان
7,780,000 تومان
3,610,000 تومان
1,590,000 تومان
ERSAN

ALL
5,850,000 تومان
8,000,000 تومان
3,680,000 تومان
1,590,000 تومان
Baia Bodrum Hotel

UALL
6,590,000 تومان
9,020,000 تومان
0 تومان
1,590,000 تومان
Kefaluka Resort Hotel

UALL
6,790,000 تومان
12,010,000 تومان
0 تومان
1,590,000 تومان
TITANIC DELIXE BODRUM

UALL
9,230,000 تومان
13,170,000 تومان
5,370,000 تومان
1,590,000 تومان
Hilton

UALL
9,820,000 تومان
15,690,000 تومان
5,670,000 تومان
1,590,000 تومان
vogue hotel bodrum

BB
10,210,000 تومان
14,640,000 تومان
5,860,000 تومان
1,590,000 تومان
Rixos Premium Hotel Bodrum

BB
12,510,000 تومان
18,140,000 تومان
7,010,000 تومان
1,590,000 تومان
نام هتل TENDA HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rosso Verde

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Yelken Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ora Holiday Village

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Green Beach

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Labranda Bodrum Princess & SPA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Asarlik

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Bodrum

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Labranda TMT Bodrum Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Samara Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Yasmin Hotel Bodrum

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bodrum Beach Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل İsis Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل ERSAN

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baia Bodrum Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kefaluka Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل TITANIC DELIXE BODRUM

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل vogue hotel bodrum

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Hotel Bodrum

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,590,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 گشت شهری
4 بلیط رفت و برگشت با ایرباس قشم ایر
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
مریم خان زاده (سرپرست تور)

بدروم از قدیمی ترین شهرهای منطقه به شمار می رود. کمتر شهری وجود دارد که به ۵۰۰۰ سال تاریخ خود ببالد، نشانه هایی از چندین تمدن را داشته باشد و هنوز پا برجا و زنده باشد. در بدروم، از دیدن خانه های سفید رنگ در کوچه های تنگ و باریک بدروم لذت می برید، در دریای آبی، عمیق و فوق العاده تمیز شنا می کنید و یک شب هیجان انگیز پر از تفریح و موسیقی خواهید داشت.شهر بدروم مکانی مناسب برای طرفداران موج سواری و قایقرانی نیز می باشد. مشتاقان شب زنده داری با زیبایی محو کننده بنادر بکر، دریایی مانند شیشه و سواحل شنی و ماسه ای بی نظیر خاطرات بیاد ماندنی از این شهر با خود به ارمغان خواهند برد.بدروم دارای زمستان هایی معتدل و بارانی و تابستان های گرم و خشک است. اما نسیم بعد از ظهری در تابستان ها، کمی از شدت گرما می کاهد.

نرخ کودک زیر 2 سال 200 تومان می باشد 

پرواز و هتل چارتر و هزینه تور غیر قابل استرداد می باشد 

پرداخت 50 درصد هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی است


ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 7 تیر , 00:00 پنج شنبه 14 تیر , 00:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : قطر ایر وی
1 شب

تور اسکی شمشک ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/01
قیمت از : 700,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
4 شب

تور مشهد 4 شب ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/04
قیمت از : 1,101,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
1 شب

تور اسکی توچال ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/01
قیمت از : 250,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور زمینی کاشان ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 1,285,000 تومان
ایرلاین : کیش ایر
5 شب

تور ترکیبی کیش و قشم ویژه زمستان ( 97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/02
قیمت از : 1,127,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور اتریش ویژه خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/11
قیمت از : 11,850,000 تومان
ثبت پرسش