• /

    تور بانکوک ویژه اردیبهشت 97


تاریخ شروع 1397/06/17
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/06/27
بانکوک
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/05/17
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بانکوک 7 شب
ردیف 2
به بانکوک
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Heritage Sathorn

BB
3,585,000 تومان
4,405,000 تومان
3,575,000 تومان
3,230,000 تومان
H-Residence Sathorn

BB
3,810,000 تومان
4,645,000 تومان
0 تومان
3,270,000 تومان
Forum Park Hotel

BB
4,120,000 تومان
5,260,000 تومان
3,950,000 تومان
3,380,000 تومان
My Hotel Pratunam

BB
4,190,000 تومان
5,405,000 تومان
4,010,000 تومان
3,400,000 تومان
ibis Bangkok Sathorn

BB
4,580,000 تومان
6,180,000 تومان
4,340,000 تومان
3,540,000 تومان
Ma Hotel

BB
4,660,000 تومان
6,340,000 تومان
4,405,000 تومان
3,565,000 تومان
ibis Bangkok Nana Hotel

BB
4,725,000 تومان
6,470,000 تومان
4,460,000 تومان
3,590,000 تومان
Bangkok Palace Hotel

BB
4,880,000 تومان
6,785,000 تومان
4,595,000 تومان
3,645,000 تومان
RAMADA D 'MA

BB
4,955,000 تومان
6,930,000 تومان
4,655,000 تومان
3,670,000 تومان
eastin makkasan

BB
5,030,000 تومان
7,085,000 تومان
4,725,000 تومان
3,695,000 تومان
Indra Regent

BB
5,520,000 تومان
8,000,000 تومان
5,050,000 تومان
3,830,000 تومان
Mercure Bangkok Makkasan

BB
5,520,000 تومان
8,000,000 تومان
5,050,000 تومان
3,830,000 تومان
Montien

BB
5,525,000 تومان
8,015,000 تومان
5,155,000 تومان
3,910,000 تومان
Mandarin Managed by Centre Point

BB
5,670,000 تومان
8,305,000 تومان
5,175,000 تومان
3,885,000 تومان
Avani Atrium

BB
5,670,000 تومان
8,305,000 تومان
5,175,000 تومان
3,885,000 تومان
center point pratunam

BB
6,060,000 تومان
9,085,000 تومان
5,500,000 تومان
4,095,000 تومان
THE SukosoL BANGKOK

BB
6,060,000 تومان
9,085,000 تومان
5,500,000 تومان
4,095,000 تومان
Holiday Inn Silom

BB
6,455,000 تومان
9,875,000 تومان
5,830,000 تومان
4,235,000 تومان
CENTARA WATERGATE

BB
6,455,000 تومان
9,875,000 تومان
5,830,000 تومان
4,235,000 تومان
Baiyoke Sky Hotel

BB
6,610,000 تومان
10,185,000 تومان
5,960,000 تومان
4,285,000 تومان
AETAS BANGKOK

BB
6,885,000 تومان
10,475,000 تومان
6,080,000 تومان
4,340,000 تومان
Amari Water Gate

BB
7,285,000 تومان
10,090,000 تومان
6,410,000 تومان
4,475,000 تومان
Pullman Bangkok Hotel G

BB
7,315,000 تومان
11,590,000 تومان
6,545,000 تومان
4,535,000 تومان
Royal Orchid Sheraton

BB
7,855,000 تومان
12,675,000 تومان
6,995,000 تومان
4,725,000 تومان
Centara Grand At Central World

BB
8,245,000 تومان
13,395,000 تومان
7,190,000 تومان
4,800,000 تومان
نام هتل Heritage Sathorn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,585,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,405,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل H-Residence Sathorn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,645,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,270,000 تومان
توضیحات
نام هتل Forum Park Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل My Hotel Pratunam

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,405,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل ibis Bangkok Sathorn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ma Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,405,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,565,000 تومان
توضیحات
نام هتل ibis Bangkok Nana Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,725,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bangkok Palace Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,785,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,645,000 تومان
توضیحات
نام هتل RAMADA D 'MA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,955,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,655,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,670,000 تومان
توضیحات
نام هتل eastin makkasan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,725,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Montien

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,525,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,015,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,155,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,910,000 تومان
توضیحات
نام هتل Indra Regent

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Bangkok Makkasan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mandarin Managed by Centre Point

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,305,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,885,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avani Atrium

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,305,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,885,000 تومان
توضیحات
نام هتل center point pratunam

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE SukosoL BANGKOK

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn Silom

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,875,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,235,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTARA WATERGATE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,875,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,235,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baiyoke Sky Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,185,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,285,000 تومان
توضیحات
نام هتل AETAS BANGKOK

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,885,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,475,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari Water Gate

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,475,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman Bangkok Hotel G

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,535,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Orchid Sheraton

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,675,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,725,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Grand At Central World

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 تورلیدر فارسی زبان
4 اقامت در هتل با صبحانه
5 سیم کارت
6 گشت شهری
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 عکس 4*3
3 تمکن مالی مبنی بر پرینت بانکی با مانده هر نفر 100/000/000 ریال
سهام الدین سهامی (تور خارجی)

پرداخت 50%مبلغ تور به هنگام ثبتنام الزامیست.

زمان لازم برای اخذ ویزای تایلند 4 روز کاری ست .

نرخ کودک زیر دوسال 750 هزارتومان میباشد.

بانکوک که مقصد بسیاری از گردشگران از سراسر جهان است، بین مردم تایلند با نام شهر فرشتگان خوانده می شود. این شهر یکی از بزرگترین شهرهای جهان و یکی از پر جنب و جوش ترین پایتخت های آسیاست. بانکوک مانند بسیاری از شهرهای مدرن جهان، دارای آسمان خراش ها ، هتل های لوکس و مراکز خرید پیشرفته و مدرن و فرودگاه بین المللی بسیار مدرنی است که همه روزه پروازهای مستقیم بسیاری از پایتخت های آسیایی، استرالیا، کانادا، اروپا و آمریکا دارد.

آژانس الماس نشان نوروزی خاص و به یادماندنی ای  را برایتان آرزومند است 


ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 شنبه 17 شهریور , 00:00 یکشنبه 7 مهر , 00:00 تاریخ رفت: از 17 و 19 و 23 و 25 الی 31 شهریور ماه می باشد.

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : عمان
مدت اقامت 6 شب

تور گوا ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 9,245,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 7 شب

تور ترکیبی بمبئی و گوا ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/11/03
قیمت از : 6,595,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور استانبول 7 شب ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 5,656,000 تومان
ایرلاین : عمان
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/24
قیمت از : 7,322,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 5 شب

تور دبی 5 شب ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 5,775,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه نوروز 1398

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/02
قیمت از : 5,980,000 تومان
ثبت پرسش