• /

    تور پاتایا و پوکت ویژه آذر


تاریخ شروع 1396/09/22
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1396/09/22
پوکت
دریایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1396/08/28
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاتایا 4 شب تاریخ رفت21و22و23و24 آذر ساعت 21:45 و تاریخ برگشت :29و30 آذر و 1و2 دی ساعت 23:35
2 پوکت 3 شب
ردیف 3
به پاتایا
مدت اقامت 4
توضیحات تاریخ رفت21و22و23و24 آذر ساعت 21:45 و تاریخ برگشت :29و30 آذر و 1و2 دی ساعت 23:35
ردیف 4
به پوکت
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Royal Crown

The Sun Resort & Spa

BB
BB
2,450,000 تومان
2,745,000 تومان
2,410,000 تومان
2,265,000 تومان
Natural Resort

zing Hotel

BB
BB
2,595,000 تومان
3,030,000 تومان
0 تومان
2,315,000 تومان
Baramee Hip

A One Star

BB
BB
2,610,000 تومان
3,055,000 تومان
2,540,000 تومان
2,320,000 تومان
Pj Patong Resortel

Welcome Plaza

BB
BB
2,620,000 تومان
3,080,000 تومان
0 تومان
2,325,000 تومان
Days Inn

Sun Shine Hotel Pattaya

BB
BB
2,720,000 تومان
3,275,000 تومان
0 تومان
2,360,000 تومان
THE AIM PATONG

Ibis Pattaya

BB
BB
2,765,000 تومان
3,360,000 تومان
0 تومان
2,375,000 تومان
Ashlee Plaza

Manita Boutique

BB
BB
2,855,000 تومان
3,550,000 تومان
2,755,000 تومان
2,405,000 تومان
Ibis Patong

Mark Land Boutique

BB
BB
2,875,000 تومان
3,585,000 تومان
0 تومان
2,415,000 تومان
ibis patong

Garden Sea View

BB
BB
2,965,000 تومان
3,725,000 تومان
2,850,000 تومان
2,470,000 تومان
PATONG HERITAGE

Nova Platinum Hotel

BB
BB
3,040,000 تومان
3,870,000 تومان
2,860,000 تومان
2,450,000 تومان
Ashlee Hub Patong

Citrus Parc Hotel Pattaya

BB
BB
3,065,000 تومان
3,695,000 تومان
2,880,000 تومان
2,460,000 تومان
The Royal Paradise

A One Royal Cruise

BB
BB
3,105,000 تومان
4,005,000 تومان
2,970,000 تومان
2,520,000 تومان
Centara Blue Marine Resort and Spa Phuket

Imperial

BB
BB
3,115,000 تومان
4,030,000 تومان
0 تومان
2,525,000 تومان
Crest Resort & Pool Villas

Pty Sea View

BB
BB
3,185,000 تومان
4,165,000 تومان
2,980,000 تومان
2,500,000 تومان
Swiisotel Resort Patong

Vista Hotel Pattaya

BB
BB
3,260,000 تومان
4,315,000 تومان
3,105,000 تومان
2,575,000 تومان
The Charm Resort

Long Beach Garden

BB
BB
3,320,000 تومان
4,520,000 تومان
3,215,000 تومان
2,645,000 تومان
Duangjitt Resort & Spa

Amari Residence

BB
BB
3,390,000 تومان
4,665,000 تومان
3,275,000 تومان
2,670,000 تومان
Diamond Cliff Resort

Garden Cliff Resort

BB
BB
3,550,000 تومان
4,890,000 تومان
3,345,000 تومان
2,725,000 تومان
نام هتل Royal Crown

The Sun Resort & Spa

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,265,000 تومان
توضیحات
نام هتل Natural Resort

zing Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,315,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baramee Hip

A One Star

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,055,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pj Patong Resortel

Welcome Plaza

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,325,000 تومان
توضیحات
نام هتل Days Inn

Sun Shine Hotel Pattaya

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,275,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,360,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE AIM PATONG

Ibis Pattaya

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,765,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,375,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ibis Patong

Mark Land Boutique

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,585,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,415,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ashlee Plaza

Manita Boutique

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,755,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,405,000 تومان
توضیحات
نام هتل ibis patong

Garden Sea View

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,965,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,725,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,470,000 تومان
توضیحات
نام هتل PATONG HERITAGE

Nova Platinum Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ashlee Hub Patong

Citrus Parc Hotel Pattaya

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Royal Paradise

A One Royal Cruise

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,105,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,005,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,520,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Blue Marine Resort and Spa Phuket

Imperial

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,115,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,525,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crest Resort & Pool Villas

Pty Sea View

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,185,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,165,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swiisotel Resort Patong

Vista Hotel Pattaya

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,315,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,105,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,575,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Charm Resort

Long Beach Garden

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,215,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,645,000 تومان
توضیحات
نام هتل Duangjitt Resort & Spa

Amari Residence

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,275,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,670,000 تومان
توضیحات
نام هتل Diamond Cliff Resort

Garden Cliff Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,345,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,725,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 سیم کارت
5 تورلیدر فارسی زبان
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 کپی شناسنامه
3 کپی کارت ملی
4 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

پوکت که با نام مروارید دریای آندامان نیز شناخته می شود. به سبب سواحل زیبای خود و غواصی در آب های شفاف آن شهرت دارد. بیش از این جزیره را جنگل قرار گرفته و از شمال تا جنوب آن کوه هایی کشیده شده اند.پوکت بزرگترین جزیره تایلند و مهم ترین استراحتگاه برای تعطیلات در تایلند و آسیاست. و پاتایا یکی از شهرهای ساحلی کشور تایلند است که از مقاصد اصلی گردشگران تایلند محسوب می‌شود و سالانه بیش از پنج میلیون توریست را جذب می‌کند. جزیره مرجانی در جنوب غربی پاتایا یکی از زیبا‌ترین جزایر مرجانی با داشتن سواحل شنی سفید، آب تمیز و مرجان‌های فراوان است که گردشگران می‌توانند سوار بر قایق کف شیشه‌ای، مرجان‌های زیبای آن را مشاهده کنند. باغ نانگ نوچ در جنوب پاتایا مملو از انواع گل‌های ارکیده، نخل‌های زیبا، گیاهان تزئین شده و گل‌های گوناگون از اقصی نقاط جهان است . کنار هم قرار گرفتن این دو شهر جذاب در یک پکیج با آژانس با تجربه الماس نشان برای شما خاطرهی فراموش نشدنی خواهد بود 

نرخ کودک زیر 2 سال750000 تومان می باشد

پرداخت 50 درصد هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی است

پرواز و هتل چارتر و هزینه تور غیر قابل بازگشت می باشد


ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه 3 آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 9,322,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بانکوک و پاتایا ویژه آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 5,223,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 6,555,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و لنکاوی ویژه آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/18
قیمت از : 5,495,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 3 آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 1,995,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و سنگاپور ویژه آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/18
قیمت از : 6,570,000 تومان
ثبت پرسش