تاریخ شروع 1396/11/03
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1396/11/09
پاتایا
هوایی
تای
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1396/10/11
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاتایا 6 شب تاریخ رفت : 3 و 5 و 6 و 8 و 10 و 12 و 13 بهمن ساعت 21:45 و تاریخ برگشت10 و 12 و 13 و 15 و 17 و 19 و 20 بهمن ساعت 15:30
ردیف 2
به پاتایا
مدت اقامت 6
توضیحات تاریخ رفت : 3 و 5 و 6 و 8 و 10 و 12 و 13 بهمن ساعت 21:45 و تاریخ برگشت10 و 12 و 13 و 15 و 17 و 19 و 20 بهمن ساعت 15:30
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Yes Boutique

BB
1,815,000 تومان
2,065,000 تومان
1,790,000 تومان
1,760,000 تومان
The Sun Resort & Spa

BB
1,895,000 تومان
2,110,000 تومان
1,865,000 تومان
1,760,000 تومان
ROYAL TYCOON

BB
1,925,000 تومان
2,160,000 تومان
1,885,000 تومان
1,765,000 تومان
Mike Hotel

BB
2,000,000 تومان
2,320,000 تومان
1,955,000 تومان
1,795,000 تومان
A One Star

BB
2,055,000 تومان
2,440,000 تومان
2,010,000 تومان
1,825,000 تومان
Welcome Plaza

BB
2,110,000 تومان
2,535,000 تومان
2,045,000 تومان
1,830,000 تومان
Pattaya Garden

BB
2,135,000 تومان
2,585,000 تومان
2,065,000 تومان
1,840,000 تومان
Golden Beach

BB
2,145,000 تومان
2,595,000 تومان
2,080,000 تومان
1,850,000 تومان
HOLIDAY INN PATTA

BB
2,145,000 تومان
2,595,000 تومان
2,080,000 تومان
1,850,000 تومان
Mark Land Boutique

BB
2,170,000 تومان
2,650,000 تومان
2,100,000 تومان
1,860,000 تومان
Sun Shine Hotel Pattaya

BB
2,190,000 تومان
2,695,000 تومان
2,115,000 تومان
1,860,000 تومان
Sun Shine Hotel Pattaya

BB
2,200,000 تومان
2,705,000 تومان
2,125,000 تومان
1,870,000 تومان
Bella Express

BB
2,270,000 تومان
2,810,000 تومان
2,185,000 تومان
1,915,000 تومان
ibis pattaya

BB
2,325,000 تومان
2,920,000 تومان
2,235,000 تومان
1,935,000 تومان
Garden Sea View

BB
2,330,000 تومان
2,965,000 تومان
2,190,000 تومان
1,915,000 تومان
A One Royal Cruise

BB
2,360,000 تومان
3,020,000 تومان
2,260,000 تومان
1,925,000 تومان
Citrus Parc Hotel Pattaya

BB
2,430,000 تومان
3,135,000 تومان
2,280,000 تومان
1,975,000 تومان
Imperial

BB
2,430,000 تومان
3,135,000 تومان
2,280,000 تومان
1,975,000 تومان
Pty Sea View

BB
2,430,000 تومان
3,135,000 تومان
2,280,000 تومان
1,975,000 تومان
Sunbeam Hotel Pattaya

BB
2,455,000 تومان
3,190,000 تومان
2,305,000 تومان
2,000,000 تومان
Mercure Hotel Pattaya

BB
2,510,000 تومان
3,300,000 تومان
2,350,000 تومان
2,000,000 تومان
Vista Hotel Pattaya

BB
2,540,000 تومان
3,550,000 تومان
2,470,000 تومان
2,010,000 تومان
Long Beach Garden

BB
2,570,000 تومان
3,405,000 تومان
2,395,000 تومان
2,020,000 تومان
The Zign Hotel Pattaya

BB
2,830,000 تومان
3,830,000 تومان
2,620,000 تومان
2,115,000 تومان
The Bayview

BB
2,860,000 تومان
3,990,000 تومان
2,690,000 تومان
2,125,000 تومان
MERCURE PATTAYA OCEAN

BB
2,860,000 تومان
3,990,000 تومان
2,680,000 تومان
2,125,000 تومان
Pullman Pattaya

BB
3,180,000 تومان
4,640,000 تومان
2,965,000 تومان
2,235,000 تومان
Siam Bayshore

BB
3,235,000 تومان
4,745,000 تومان
3,010,000 تومان
2,255,000 تومان
dusit Thani

BB
3,265,000 تومان
4,800,000 تومان
3,035,000 تومان
2,265,000 تومان
amari ocean pattaya

BB
3,295,000 تومان
4,840,000 تومان
3,065,000 تومان
2,235,000 تومان
Royal Cliff Beach

BB
3,505,000 تومان
5,285,000 تومان
3,240,000 تومان
2,350,000 تومان
Intercontinental

BB
3,965,000 تومان
6,200,000 تومان
3,630,000 تومان
2,510,000 تومان
Centara Grand Mirage

BB
4,215,000 تومان
6,740,000 تومان
3,860,000 تومان
2,605,000 تومان
نام هتل Yes Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,815,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,065,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,760,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Sun Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,865,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,760,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL TYCOON

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,925,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,885,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,765,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mike Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,955,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل A One Star

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,055,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,825,000 تومان
توضیحات
نام هتل Welcome Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,535,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pattaya Garden

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,135,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,585,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,065,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,840,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sun Shine Hotel Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,115,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN PATTA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bella Express

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,185,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,915,000 تومان
توضیحات
نام هتل ibis pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,325,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,235,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,935,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mark Land Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sun Shine Hotel Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,705,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,125,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,870,000 تومان
توضیحات
نام هتل Garden Sea View

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,965,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,915,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunbeam Hotel Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,305,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Citrus Parc Hotel Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,135,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,975,000 تومان
توضیحات
نام هتل A One Royal Cruise

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,925,000 تومان
توضیحات
نام هتل Imperial

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,135,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,975,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pty Sea View

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,135,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,975,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Hotel Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vista Hotel Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل Long Beach Garden

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,405,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Zign Hotel Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,115,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Bayview

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,125,000 تومان
توضیحات
نام هتل MERCURE PATTAYA OCEAN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,125,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,965,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,235,000 تومان
توضیحات
نام هتل amari ocean pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,065,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,235,000 تومان
توضیحات
نام هتل Siam Bayshore

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,235,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,255,000 تومان
توضیحات
نام هتل dusit Thani

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,265,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,035,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,265,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Cliff Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,505,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,285,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل Intercontinental

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,965,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,510,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Grand Mirage

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,215,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,605,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 سیم کارت
3 تورلیدر فارسی زبان
4 اقامت در هتل با صبحانه
5 ویزا
6 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

نرخ کودک زیر 2 سال 450 تومان می باشد 

پرداخت 50 درصدهزینه تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد 

پرواز و هتل چارتر و هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی است 

پاتایا از کشور تایلند زمینی با طبیعت بکر و دست نیافتنی که هر کس احساس آرامش را با بودن در آنجا تجربه خواهد کرد لحظات آرام و بیاد ماندنی با تور پاتایا و آژانس الماس نشان 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/07
قیمت از : 6,253,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 3 شب

تور ارمنستان 3 شب ویژه 4 آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/04
قیمت از : 2,199,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
مدت اقامت 1 شب

تور اسکی توچال ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/01
قیمت از : 250,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور باکو 7 شب ویژه 30 آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/30
قیمت از : 3,756,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و پنانگ ویژه آذر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/03
قیمت از : 5,510,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بانکوک و پاتایا ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/07
قیمت از : 5,060,000 تومان
ثبت پرسش