تاریخ شروع 1396/12/20
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1396/12/19
مشهد
هوایی
ایران ایر تور
مدت اقامت : 2 شب
تاریخ انتشار : 1396/12/12
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 2 شب تاریخ رفت :20 اسفند ساعت10:00 تاریخ برگشت : 223اسفند ساعت 23:30
ردیف 2
به مشهد
مدت اقامت 2
توضیحات تاریخ رفت :20 اسفند ساعت10:00 تاریخ برگشت : 223اسفند ساعت 23:30
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
آراد

BB
275,000 تومان 405,000 تومان 270,000 تومان 265,000 تومان 405,000 تومان
فرهاد

HB
310,000 تومان 405,000 تومان 305,000 تومان 265,000 تومان 310,000 تومان
منجی

HB
360,000 تومان 630,000 تومان 355,000 تومان 265,000 تومان 360,000 تومان
عرش

HB
375,000 تومان 505,000 تومان 370,000 تومان 265,000 تومان 375,000 تومان
جواهری

HB
375,000 تومان 505,000 تومان 370,000 تومان 265,000 تومان 375,000 تومان
سی نور

HB
505,000 تومان 605,000 تومان 500,000 تومان 265,000 تومان 505,000 تومان
الماس 2

HB
530,000 تومان 750,000 تومان 525,000 تومان 255,000 تومان 540,000 تومان
درویشی

HB
610,000 تومان 1,170,000 تومان 605,000 تومان 265,000 تومان 560,000 تومان
قصر طلایی

HB
640,000 تومان 1,000,000 تومان 635,000 تومان 265,000 تومان 590,000 تومان
نام هتل آراد

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 405,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 265,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 405,000 تومان
توضیحات
نام هتل فرهاد

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 405,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 305,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 265,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 310,000 تومان
توضیحات
نام هتل منجی

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 355,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 265,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 360,000 تومان
توضیحات
نام هتل عرش

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 505,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 265,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 375,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواهری

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 505,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 265,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 375,000 تومان
توضیحات
نام هتل سی نور

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 505,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 605,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 265,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 505,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 2

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 525,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 255,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 540,000 تومان
توضیحات
نام هتل درویشی

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 605,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 265,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 560,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر طلایی

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 635,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 265,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر) 590,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 عکس 4*3

پرواز و هتل چارتر و غیر قابل کنسلی میباشد

نرخ نوزاد 100 هزار تومان میباشد 

مشهد الرضا از دیر باز مورد توجه زائران ایرانی و خارجی بوده و علاوه بر آن اخیرا بعنوان یکی از شهرهایی شده که علاوه بر زائران گردشگران نیز علاقه مند به سفر به آنجا گشته اند آژآنس الماس نشان مجری متنوع ترین تورهای داخلی و خارجی شما را دعوت به همراهی با تورهای مشهد مینماید

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور بلغارستان 10 خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/10
قیمت از : 3,595,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور بالی 16 و 17 خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/17
قیمت از : 4,500,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور پاتایا خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/04
قیمت از : 2,350,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور پاتایا خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/04
قیمت از : 2,350,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور بالی 16 و 17 خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/17
قیمت از : 4,500,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور بلغارستان 10 خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/10
قیمت از : 3,595,000 تومان
ثبت پرسش