• /

    تور پاتایا ویژه نوروز 97


تاریخ شروع 1396/12/27
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1396/12/29
پاتایا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1396/11/17
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاتایا 7 شب تاریخ رفت 27 و 28 و 29 اسفند و 1و 2 و 3 و4 و 5 و 6 فروردین تاریخ برگشت 6 و 7و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 فروردین ساعت رفت 21:45 و ساعت برگشت : 10:25
ردیف 2
به پاتایا
مدت اقامت 7
توضیحات تاریخ رفت 27 و 28 و 29 اسفند و 1و 2 و 3 و4 و 5 و 6 فروردین تاریخ برگشت 6 و 7و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 فروردین ساعت رفت 21:45 و ساعت برگشت : 10:25
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
zing Hotel

BB
4,125,000 تومان
4,750,000 تومان
4,060,000 تومان
3,935,000 تومان
Golden Beach

BB
4,360,000 تومان
4,960,000 تومان
4,270,000 تومان
3,970,000 تومان
Sun Shine Hotel Pattaya

BB
4,430,000 تومان
5,100,000 تومان
4,330,000 تومان
3,995,000 تومان
ibis pattaya

BB
4,575,000 تومان
5,385,000 تومان
4,450,000 تومان
4,045,000 تومان
Citrus Parc Hotel Pattaya

BB
4,575,000 تومان
5,385,000 تومان
4,450,000 تومان
4,045,000 تومان
Nova Platinum Hotel

BB
4,680,000 تومان
5,595,000 تومان
4,540,000 تومان
4,080,000 تومان
IMPERIYAL PATTAYA

BB
4,805,000 تومان
5,780,000 تومان
4,570,000 تومان
4,175,000 تومان
Pty Sea View

BB
4,840,000 تومان
5,560,000 تومان
4,600,000 تومان
4,185,000 تومان
Long Beach Garden

BB
4,915,000 تومان
5,995,000 تومان
4,660,000 تومان
4,210,000 تومان
Centra Nova Pattaya

BB
4,950,000 تومان
6,065,000 تومان
4,690,000 تومان
4,225,000 تومان
Amari Residence

BB
5,080,000 تومان
6,255,000 تومان
4,905,000 تومان
4,315,000 تومان
CENTARA PATTAYA

BB
5,115,000 تومان
6,330,000 تومان
4,935,000 تومان
4,330,000 تومان
A One Royal Cruise

BB
5,130,000 تومان
6,425,000 تومان
4,840,000 تومان
4,285,000 تومان
The Zign Hotel Pattaya

BB
5,265,000 تومان
6,620,000 تومان
5,060,000 تومان
4,380,000 تومان
Garden Cliff Resort

BB
5,300,000 تومان
6,695,000 تومان
5,090,000 تومان
4,395,000 تومان
Mercure Hotel Pattaya

BB
5,630,000 تومان
7,360,000 تومان
5,370,000 تومان
4,510,000 تومان
Pullman Pattaya

BB
5,850,000 تومان
7,795,000 تومان
5,560,000 تومان
4,585,000 تومان
amari ocean pattaya

BB
6,000,000 تومان
8,090,000 تومان
5,685,000 تومان
4,640,000 تومان
dusit Thani

BB
6,000,000 تومان
8,090,000 تومان
5,685,000 تومان
4,640,000 تومان
Siam Bayview

BB
6,035,000 تومان
8,165,000 تومان
5,715,000 تومان
4,650,000 تومان
Royal Cliff Beach

BB
6,400,000 تومان
8,895,000 تومان
6,025,000 تومان
4,780,000 تومان
نام هتل zing Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,125,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,935,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sun Shine Hotel Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل ibis pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,385,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,045,000 تومان
توضیحات
نام هتل Citrus Parc Hotel Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,385,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,045,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nova Platinum Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل A One Royal Cruise

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,425,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,285,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pty Sea View

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,185,000 تومان
توضیحات
نام هتل IMPERIYAL PATTAYA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,805,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,175,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centra Nova Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,065,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,225,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTARA PATTAYA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,115,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,935,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل Garden Cliff Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari Residence

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,255,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,905,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,315,000 تومان
توضیحات
نام هتل Long Beach Garden

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Zign Hotel Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,265,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Hotel Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,510,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,585,000 تومان
توضیحات
نام هتل amari ocean pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,685,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل dusit Thani

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,685,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل Siam Bayview

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,035,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,165,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,715,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Cliff Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,025,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,780,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 سیم کارت
3 تورلیدر فارسی زبان
4 اقامت در هتل با صبحانه
5 ویزا
6 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

نرخ کودک زیر 2 سال 750 تومان می باشد 

پرداخت 50 درصدهزینه تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد 

پرواز و هتل چارتر و هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی است 

یکی از جزیره های کوچک اما پر جاذبه در کشور تایلند پاتایا میباشد که برای استراحت در صندلی های ساحلی و رسیدن به آرامش روحی کامل در این منطقه با آژانس الماس نشان و خاطرات فراموش نشدنی تور پاتایا 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 3 آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 1,995,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه 3 آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 9,322,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 6,555,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و سنگاپور ویژه آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/18
قیمت از : 6,570,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بانکوک و پاتایا ویژه آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/03
قیمت از : 5,223,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و لنکاوی ویژه آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/18
قیمت از : 5,495,000 تومان
ثبت پرسش