• /

    تور کوالالامپور ویژه نوروز 97


تاریخ شروع 1396/12/25
تهران
به
به
تاریخ اعتبار
کوالالامپور
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار :
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 7 شب تاریخ رفت25 اسفند ساعت 22:00و تاریخ برگشت 4 فروردین 97 ساعت 12:20هتل های مالزی 4 ستاره هر اتاق هر شب 10 رینگت شارژ توسط مسافرو5 ستاره 20 رینگت توسط مسافر شارژ
ردیف 2
به کوالالامپور
مدت اقامت 7
توضیحات تاریخ رفت25 اسفند ساعت 22:00و تاریخ برگشت 4 فروردین 97 ساعت 12:20هتل های مالزی 4 ستاره هر اتاق هر شب 10 رینگت شارژ توسط مسافرو5 ستاره 20 رینگت توسط مسافر شارژ
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
WIRA

BB
4,125,000 تومان
4,330,000 تومان
3,945,000 تومان
3,980,000 تومان
Pacific Express Kuala Lumpur

BB
4,275,000 تومان
4,735,000 تومان
4,145,000 تومان
3,975,000 تومان
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

BB
4,380,000 تومان
4,960,000 تومان
4,350,000 تومان
4,075,000 تومان
COSMO HOTEL

BB
4,460,000 تومان
5,060,000 تومان
4,420,000 تومان
4,205,000 تومان
Novotel Kuala Lumpur City Centre

BB
4,735,000 تومان
5,805,000 تومان
4,735,000 تومان
4,245,000 تومان
Berjaya Times Square Kuala Lumpur

BB
4,735,000 تومان
6,340,000 تومان
5,085,000 تومان
4,220,000 تومان
SUN WAY PUTRA

BB
4,795,000 تومان
5,605,000 تومان
4,365,000 تومان
3,990,000 تومان
Fraser Residence Kuala Lumpur

BB
4,815,000 تومان
6,230,000 تومان
4,700,000 تومان
4,145,000 تومان
Fraser Residence Kuala Lumpur

BB
4,815,000 تومان
6,230,000 تومان
4,700,000 تومان
4,145,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

BB
4,855,000 تومان
5,635,000 تومان
4,685,000 تومان
4,225,000 تومان
Impiana KLCC Kuala Lumpur

BB
4,855,000 تومان
6,180,000 تومان
4,280,000 تومان
4,450,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

BB
4,870,000 تومان
6,595,000 تومان
4,955,000 تومان
4,365,000 تومان
Hotel Stripes Kuala Lumpur, Autograph Collection

BB
4,950,000 تومان
6,425,000 تومان
5,315,000 تومان
4,475,000 تومان
BERJIYA TIMES

BB
4,980,000 تومان
6,330,000 تومان
7,515,000 تومان
4,460,000 تومان
ELEMENT BY WESTIN

BB
5,010,000 تومان
6,480,000 تومان
4,895,000 تومان
4,305,000 تومان
Impiana KLCC Kuala Lumpur

BB
5,090,000 تومان
6,644,000 تومان
4,970,000 تومان
4,335,000 تومان
دلوکس
Istana Kuala Lumpur City Centre

BB
5,095,000 تومان
6,450,000 تومان
5,030,000 تومان
5,250,000 تومان
Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

BB
5,280,000 تومان
6,950,000 تومان
4,975,000 تومان
4,255,000 تومان
Grand Millennium Kuala Lumpur

BB
5,305,000 تومان
7,105,000 تومان
5,145,000 تومان
4,340,000 تومان
The Majestic Hotel kuala lumpur

BB
6,095,000 تومان
8,740,000 تومان
5,855,000 تومان
4,655,000 تومان
Shangri La kuala lumpur

BB
6,285,000 تومان
9,270,000 تومان
6,325,000 تومان
4,745,000 تومان
Traders Kuala Lumpur

BB
6,475,000 تومان
8,820,000 تومان
6,150,000 تومان
4,790,000 تومان
نام هتل WIRA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,125,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,980,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pacific Express Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,975,000 تومان
توضیحات
نام هتل Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,075,000 تومان
توضیحات
نام هتل COSMO HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,205,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,635,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,685,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,225,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Kuala Lumpur City Centre

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,735,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,805,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,735,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,245,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل BERJIYA TIMES

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,515,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Istana Kuala Lumpur City Centre

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,644,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,335,000 تومان
توضیحات دلوکس
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,955,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,365,000 تومان
توضیحات
نام هتل ELEMENT BY WESTIN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,305,000 تومان
توضیحات
نام هتل Traders Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri La kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,325,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Majestic Hotel kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,855,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,975,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,255,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fraser Residence Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,815,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fraser Residence Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,815,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Millennium Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,305,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,105,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel Stripes Kuala Lumpur, Autograph Collection

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,425,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,315,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,475,000 تومان
توضیحات
نام هتل Berjaya Times Square Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,735,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,085,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,220,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUN WAY PUTRA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,605,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,365,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,990,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 گشت شهری
5 سیم کارت
ردیف مدرک تعداد
<p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:'Tahoma','sans-serif';">نرخ کودک زیر 2 سال 450 هزار تومان می باشد&nbsp;</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:'Tahoma','sans-serif';">پرداخت 50 درصدهزینه تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد&nbsp;</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:'Tahoma','sans-serif';">پرواز و هتل چارتر و هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی است&nbsp;</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:'Tahoma','sans-serif';">در حال حاضر سریع ترین رشد فرم های صنعتی و اقتصادی در مالزی، متوجه کوالالامپورومناطق شهری اطراف آن است</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:'Tahoma','sans-serif';">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:'Tahoma','sans-serif';">با وجود انتقال پايتخت اداري و حكومتي مالزي به شهر پوتراجايا بشتر مراكز حكومتي وابسته به تجارت مانند بانک مرکزی مالزی ، شرکت های مالزی و کمیسیون اوراق بهادار و همچنین بسیاری سفارتخانه ها در شهر کوالالامپور باقی مانده است</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:'Tahoma','sans-serif';">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:'Tahoma','sans-serif';">کوالالامپور مرکز اقتصادی و کسب و کار کشور مالزي است. در واقع مركزي براي امور مالی ، بیمه ، املاک ، رسانه ها و هنر در اين كشور است. توسعه زیرساخت در مناطق اطراف آن مانند فرودگاه بین المللی کوالالامپور و بندر كلانگ به تقويت اقتصادي اين شهر کمک بسزایی کرده است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:'Tahoma','sans-serif';"><br /><br /></span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:'Tahoma','sans-serif';"></span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:'Tahoma','sans-serif';"></span></p><p style="box-sizing:border-box;margin:0cm 0cm 12pt;padding-right:0px;padding-left:0px;font-family:webyekan;color:#333333;font-size:15px;background-color:#ffffff;text-align:right;"><br /></p>
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 7 شب

تور ترکیبی بمبئی و گوا ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/11/03
قیمت از : 6,595,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور استانبول 7 شب ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 5,656,000 تومان
ایرلاین : عمان
مدت اقامت 6 شب

تور گوا ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 9,245,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 5 شب

تور دبی 5 شب ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 6,050,000 تومان
ایرلاین : عمان
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 7,658,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 11,647,000 تومان
ثبت پرسش