تاریخ شروع 1396/10/24
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1396/10/28
پوکت
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1396/10/04
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 7 شب تاریخ رفت: 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 دی و 1 و 2 بهمن و تاریخ برگشت : 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 9 و 10 بهمن ساعت رفت 21:45 و ساعت برگشت 22:35
ردیف 2
به پوکت
مدت اقامت 7
توضیحات تاریخ رفت: 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 دی و 1 و 2 بهمن و تاریخ برگشت : 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 9 و 10 بهمن ساعت رفت 21:45 و ساعت برگشت 22:35
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
At Home Boutique

BB
2,695,000 تومان
3,210,000 تومان
2,620,000 تومان
2,440,000 تومان
Royal Crown

BB
2,780,000 تومان
3,310,000 تومان
2,700,000 تومان
2,440,000 تومان
Bel Aire Patong

BB
2,780,000 تومان
3,310,000 تومان
2,700,000 تومان
2,440,000 تومان
aspira prime

BB
2,810,000 تومان
3,370,000 تومان
2,725,000 تومان
2,440,000 تومان
از 25 دی
Natural Resort

BB
2,840,000 تومان
3,430,000 تومان
2,755,000 تومان
2,460,000 تومان
Ibis Patong

BB
2,995,000 تومان
3,740,000 تومان
2,885,000 تومان
2,515,000 تومان
Baramee Hip

BB
2,995,000 تومان
3,695,000 تومان
2,885,000 تومان
2,515,000 تومان
Pj Patong Resortel

BB
3,090,000 تومان
3,925,000 تومان
2,665,000 تومان
2,545,000 تومان
PATONG HERITAGE

BB
3,150,000 تومان
3,925,000 تومان
2,965,000 تومان
2,545,000 تومان
Ashlee Plaza

BB
3,180,000 تومان
4,065,000 تومان
3,050,000 تومان
2,610,000 تومان
Ashlee Hub Patong

BB
3,180,000 تومان
4,065,000 تومان
3,050,000 تومان
2,610,000 تومان
BARAMEE RESORTEL

BB
3,370,000 تومان
4,360,000 تومان
3,150,000 تومان
2,620,000 تومان
Ashlee Heights

BB
3,370,000 تومان
4,450,000 تومان
3,150,000 تومان
2,620,000 تومان
Centara Blue Marine Resort and Spa Phuket

BB
3,405,000 تومان
4,510,000 تومان
3,175,000 تومان
2,635,000 تومان
The Royal Paradise

BB
3,595,000 تومان
4,890,000 تومان
3,335,000 تومان
2,700,000 تومان
Fishermen’s Harbour Urban Resort

BB
3,625,000 تومان
4,950,000 تومان
3,360,000 تومان
2,760,000 تومان
Deevana Plaza

BB
3,685,000 تومان
5,080,000 تومان
3,415,000 تومان
2,785,000 تومان
Ramada Deevana

BB
3,685,000 تومان
5,080,000 تومان
3,415,000 تومان
2,785,000 تومان
DEEVANA PATONG RESORT

BB
3,720,000 تومان
5,140,000 تومان
3,440,000 تومان
2,795,000 تومان
The Charm Resort

BB
3,780,000 تومان
5,270,000 تومان
3,490,000 تومان
2,815,000 تومان
Novotel Hotel

BB
3,875,000 تومان
5,005,000 تومان
3,570,000 تومان
2,850,000 تومان
Swiisotel Resort Patong

BB
3,940,000 تومان
4,765,000 تومان
3,230,000 تومان
2,655,000 تومان
Crest Resort & Pool Villas

BB
4,035,000 تومان
5,775,000 تومان
3,700,000 تومان
2,905,000 تومان
Duangjitt resort

BB
4,225,000 تومان
6,155,000 تومان
3,935,000 تومان
2,970,000 تومان
Millennium Resort

BB
4,275,000 تومان
6,205,000 تومان
3,985,000 تومان
3,015,000 تومان
PHUKET GRACELAND

BB
4,350,000 تومان
6,405,000 تومان
4,045,000 تومان
3,015,000 تومان
Grand Mercure Patong

BB
4,385,000 تومان
6,470,000 تومان
4,070,000 تومان
3,025,000 تومان
Thavorn Palm Beach Resort Phuket

BB
4,790,000 تومان
7,235,000 تومان
4,420,000 تومان
3,195,000 تومان
Centara Grand Beach

BB
5,110,000 تومان
7,880,000 تومان
4,695,000 تومان
3,310,000 تومان
Hyatt Regency

BB
5,205,000 تومان
8,075,000 تومان
4,775,000 تومان
3,345,000 تومان
Avista Hideaway

BB
5,370,000 تومان
8,075,000 تومان
4,775,000 تومان
3,400,000 تومان
La Flora Patong

BB
6,980,000 تومان
11,615,000 تومان
6,285,000 تومان
3,965,000 تومان
le meridien

BB
7,720,000 تومان
13,100,000 تومان
6,910,000 تومان
4,225,000 تومان
نام هتل At Home Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Crown

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bel Aire Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل aspira prime

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,725,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,440,000 تومان
توضیحات از 25 دی
نام هتل Pj Patong Resortel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,925,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,665,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,545,000 تومان
توضیحات
نام هتل PATONG HERITAGE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,925,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,965,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,545,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ashlee Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,065,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,610,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ashlee Hub Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,065,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,610,000 تومان
توضیحات
نام هتل BARAMEE RESORTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ashlee Heights

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Royal Paradise

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,335,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Deevana Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,415,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,785,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crest Resort & Pool Villas

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,035,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,775,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,905,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Deevana

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,415,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,785,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swiisotel Resort Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,765,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل PHUKET GRACELAND

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,405,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,015,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mercure Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,385,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,025,000 تومان
توضیحات
نام هتل Duangjitt resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,225,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,155,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,935,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل Thavorn Palm Beach Resort Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,235,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Grand Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,310,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,205,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,075,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,775,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avista Hideaway

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,075,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,775,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل La Flora Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,615,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,965,000 تومان
توضیحات
نام هتل le meridien

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,225,000 تومان
توضیحات
نام هتل Natural Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,755,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ibis Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,885,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,515,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baramee Hip

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,885,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,515,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Blue Marine Resort and Spa Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,405,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,635,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fishermen’s Harbour Urban Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,625,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,760,000 تومان
توضیحات
نام هتل DEEVANA PATONG RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Charm Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,815,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,005,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Millennium Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,205,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,985,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,015,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 گشت شهری
4 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

نرخ کودک زیر 2 سال 490 تومان می باشد 

پرواز و هتل چارتر و هزینه تور غیر قابل بازگشت می باشد

پرداخت 50 درصد هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی است.

بیمه مفری جهت افراد بالای 60 سال اجباری و جداگانه محاسبه میگردد.

پوکت سواحل عمومی زیادی دارد ولی دو تا از مهم‌ترین‌هایشان، ساحل پاتونگ و ساحل کارون هستند. یکی از دیدنی‌های پر طرفدار پوکت را می‌توانید در نزدیکی ساحل پاتونگ ببینید، وقت‌گذرانی در پوکت فانتاسی با برنامه‌های شبانه‌ی آتش‌بازی، نمایش فرهنگ و سنت تایلندی، نمایش و رقص فیل‌ها و بازار صنایع‌دستی تماشایی‌اش، می‌تواند شبی باشکوه بسازد. در پوکت هم مانند دیگر شهرهای تایلند، معبد و مجسمه‌های بودا زیاد دیده می‌شود ولی مهم‌ترین معبد پوکت، معبد چالونگ است که احترام و اهمیت خاصی برای اهالی دارد. نزدیک به معبد چالونگ، باغ‌وحش پوکت با حیوانات مختلف و بازیگوش، جایی دوست‌داشتنی برای بچه‌ها و البته بزرگ‌ترهاست. بعید است از پوکت شنیده باشید و آوازه‌ی جزایر فی‌فی به گوش تان نرسیده باشد؛ دو تا جزیره‌ی مهم آن‌ها، فی‌فی کوچک و فی‌فی بزرگ است که در فی‌فی کوچک کسی ساکن نیست و یک غار دیدنی به نام «وایکینگ» کیو دارد.


ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 1 آذر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/01
قیمت از : 1,490,000 تومان
ایرلاین : معراج
مدت اقامت 3 شب

تور شیراز ویژه پاییز (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/01
قیمت از : 871,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/08
قیمت از : 4,482,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
مدت اقامت 7 شب

تور گرجستان 7 شب ویژه 29آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/29
قیمت از : 1,680,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بانکوک و پوکت ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/07
قیمت از : 6,333,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
مدت اقامت 1 شب

تور اسکی توچال ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/01
قیمت از : 250,000 تومان
ثبت پرسش