تاریخ شروع 1396/10/24
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1396/10/28
پوکت
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1396/10/04
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 7 شب تاریخ رفت: 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 دی و 1 و 2 بهمن و تاریخ برگشت : 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 9 و 10 بهمن ساعت رفت 21:45 و ساعت برگشت 22:35
ردیف 2
به پوکت
مدت اقامت 7
توضیحات تاریخ رفت: 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 دی و 1 و 2 بهمن و تاریخ برگشت : 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 9 و 10 بهمن ساعت رفت 21:45 و ساعت برگشت 22:35
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
At Home Boutique

BB
2,695,000 تومان 3,210,000 تومان 2,620,000 تومان 2,440,000 تومان
Royal Crown

BB
2,780,000 تومان 3,310,000 تومان 2,700,000 تومان 2,440,000 تومان
Belayer

BB
2,780,000 تومان 3,310,000 تومان 2,700,000 تومان 2,440,000 تومان
aspira prime

BB
2,810,000 تومان 3,370,000 تومان 2,725,000 تومان 2,440,000 تومان از 25 دی
Pj Patong

BB
3,090,000 تومان 3,925,000 تومان 2,665,000 تومان 2,545,000 تومان
PATONG HERITAGE

BB
3,150,000 تومان 3,925,000 تومان 2,965,000 تومان 2,545,000 تومان
Ashlee Plaza

BB
3,180,000 تومان 4,065,000 تومان 3,050,000 تومان 2,610,000 تومان
Ashlee Hotel

BB
3,180,000 تومان 4,065,000 تومان 3,050,000 تومان 2,610,000 تومان
BARAMEE RESORTEL

BB
3,370,000 تومان 4,360,000 تومان 3,150,000 تومان 2,620,000 تومان
Ashlee height

BB
3,370,000 تومان 4,450,000 تومان 3,150,000 تومان 2,620,000 تومان
royal paradise

BB
3,595,000 تومان 4,890,000 تومان 3,335,000 تومان 2,700,000 تومان
Deevana Plaza

BB
3,685,000 تومان 5,080,000 تومان 3,415,000 تومان 2,785,000 تومان
Crest resort

BB
4,035,000 تومان 5,775,000 تومان 3,700,000 تومان 2,905,000 تومان
Ramada Deevana

BB
3,685,000 تومان 5,080,000 تومان 3,415,000 تومان 2,785,000 تومان
Swissotel resort

BB
3,940,000 تومان 4,765,000 تومان 3,230,000 تومان 2,655,000 تومان
PHUKET GRACELAND

BB
4,350,000 تومان 6,405,000 تومان 4,045,000 تومان 3,015,000 تومان
Grand Mercure Patong

BB
4,385,000 تومان 6,470,000 تومان 4,070,000 تومان 3,025,000 تومان
Duangjitt resort

BB
4,225,000 تومان 6,155,000 تومان 3,935,000 تومان 2,970,000 تومان
Thavorn Beach Village

BB
4,790,000 تومان 7,235,000 تومان 4,420,000 تومان 3,195,000 تومان
Centara Grand Beach

BB
5,110,000 تومان 7,880,000 تومان 4,695,000 تومان 3,310,000 تومان
Hyatt Regency

BB
5,205,000 تومان 8,075,000 تومان 4,775,000 تومان 3,345,000 تومان
Avista Hideaway

BB
5,370,000 تومان 8,075,000 تومان 4,775,000 تومان 3,400,000 تومان
La Flora Patong

BB
6,980,000 تومان 11,615,000 تومان 6,285,000 تومان 3,965,000 تومان
le meridien

BB
7,720,000 تومان 13,100,000 تومان 6,910,000 تومان 4,225,000 تومان
Natural Resort

BB
2,840,000 تومان 3,430,000 تومان 2,755,000 تومان 2,460,000 تومان
Ibis Patong

BB
2,995,000 تومان 3,740,000 تومان 2,885,000 تومان 2,515,000 تومان
Baramee Hip

BB
2,995,000 تومان 3,695,000 تومان 2,885,000 تومان 2,515,000 تومان
Centra Blue Marin

BB
3,405,000 تومان 4,510,000 تومان 3,175,000 تومان 2,635,000 تومان
Fisherman

BB
3,625,000 تومان 4,950,000 تومان 3,360,000 تومان 2,760,000 تومان
DEEVANA PATONG RESORT

BB
3,720,000 تومان 5,140,000 تومان 3,440,000 تومان 2,795,000 تومان
THE CHARM RESORT

BB
3,780,000 تومان 5,270,000 تومان 3,490,000 تومان 2,815,000 تومان
Novotel Hotel

BB
3,875,000 تومان 5,005,000 تومان 3,570,000 تومان 2,850,000 تومان
Millennium Resort

BB
4,275,000 تومان 6,205,000 تومان 3,985,000 تومان 3,015,000 تومان
نام هتل At Home Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Crown

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belayer

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل aspira prime

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,725,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,440,000 تومان
توضیحات از 25 دی
نام هتل Pj Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,925,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,665,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,545,000 تومان
توضیحات
نام هتل PATONG HERITAGE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,925,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,965,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,545,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ashlee Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,065,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,610,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ashlee Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,065,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,610,000 تومان
توضیحات
نام هتل BARAMEE RESORTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ashlee height

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل royal paradise

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,335,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Deevana Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,415,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,785,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crest resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,035,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,775,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,905,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Deevana

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,415,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,785,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swissotel resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,765,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,655,000 تومان
توضیحات
نام هتل PHUKET GRACELAND

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,405,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,015,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mercure Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,385,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,025,000 تومان
توضیحات
نام هتل Duangjitt resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,225,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,155,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,935,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل Thavorn Beach Village

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,235,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Grand Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,310,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,205,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,075,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,775,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,345,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avista Hideaway

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,075,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,775,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل La Flora Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,615,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,965,000 تومان
توضیحات
نام هتل le meridien

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,225,000 تومان
توضیحات
نام هتل Natural Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,755,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ibis Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,885,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,515,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baramee Hip

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,885,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,515,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centra Blue Marin

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,405,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,635,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fisherman

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,625,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,760,000 تومان
توضیحات
نام هتل DEEVANA PATONG RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,795,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE CHARM RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,815,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,005,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Millennium Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,205,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,985,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,015,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 گشت شهری
4 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

نرخ کودک زیر 2 سال 490 تومان می باشد 

پرواز و هتل چارتر و هزینه تور غیر قابل بازگشت می باشد

پرداخت 50 درصد هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی است.

بیمه مفری جهت افراد بالای 60 سال اجباری و جداگانه محاسبه میگردد.

پوکت سواحل عمومی زیادی دارد ولی دو تا از مهم‌ترین‌هایشان، ساحل پاتونگ و ساحل کارون هستند. یکی از دیدنی‌های پر طرفدار پوکت را می‌توانید در نزدیکی ساحل پاتونگ ببینید، وقت‌گذرانی در پوکت فانتاسی با برنامه‌های شبانه‌ی آتش‌بازی، نمایش فرهنگ و سنت تایلندی، نمایش و رقص فیل‌ها و بازار صنایع‌دستی تماشایی‌اش، می‌تواند شبی باشکوه بسازد. در پوکت هم مانند دیگر شهرهای تایلند، معبد و مجسمه‌های بودا زیاد دیده می‌شود ولی مهم‌ترین معبد پوکت، معبد چالونگ است که احترام و اهمیت خاصی برای اهالی دارد. نزدیک به معبد چالونگ، باغ‌وحش پوکت با حیوانات مختلف و بازیگوش، جایی دوست‌داشتنی برای بچه‌ها و البته بزرگ‌ترهاست. بعید است از پوکت شنیده باشید و آوازه‌ی جزایر فی‌فی به گوش تان نرسیده باشد؛ دو تا جزیره‌ی مهم آن‌ها، فی‌فی کوچک و فی‌فی بزرگ است که در فی‌فی کوچک کسی ساکن نیست و یک غار دیدنی به نام «وایکینگ» کیو دارد.


ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور بلغارستان 10 خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/10
قیمت از : 3,595,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور بالی 16 و 17 خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/17
قیمت از : 4,500,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور پاتایا خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/04
قیمت از : 2,350,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور بلغارستان 10 خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/10
قیمت از : 3,595,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور پاتایا خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/04
قیمت از : 2,350,000 تومان
ایرلاین : -
مدت اقامت 7 شب

تور بلغارستان 10 خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/10
قیمت از : 3,595,000 تومان
ثبت پرسش