تاریخ شروع 1397/05/18
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/05/18
وارنا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/05/16
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 وارنا 7 شب
ردیف 2
به وارنا
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Perunika

BB
5,295,000 تومان
9,595,000 تومان
5,795,000 تومان
4,395,000 تومان
Palma Hotel

BB
5,495,000 تومان
10,295,000 تومان
5,995,000 تومان
4,395,000 تومان
Bonita Hotel

BB
5,495,000 تومان
9,795,000 تومان
5,995,000 تومان
4,095,000 تومان
Joya Park

BB
5,795,000 تومان
10,095,000 تومان
6,095,000 تومان
4,395,000 تومان
Ambassador

BB
6,095,000 تومان
10,195,000 تومان
6,295,000 تومان
4,395,000 تومان
SHIPKA

BB
6,095,000 تومان
10,695,000 تومان
6,295,000 تومان
4,395,000 تومان
Blue Sky Hotel

ALL
6,095,000 تومان
11,895,000 تومان
6,295,000 تومان
4,395,000 تومان
Lilia

BB
7,095,000 تومان
12,995,000 تومان
6,695,000 تومان
4,395,000 تومان
Central

ALL
7,795,000 تومان
13,795,000 تومان
7,095,000 تومان
4,395,000 تومان
Sea View
Double Tree By Hilton

BB
7,995,000 تومان
15,495,000 تومان
6,995,000 تومان
4,395,000 تومان
Royal Hotel

ALL
8,395,000 تومان
14,095,000 تومان
62,250,000 تومان
4,395,000 تومان
SUP
Atlas

UALL
8,595,000 تومان
14,495,000 تومان
7,495,000 تومان
4,395,000 تومان
Arena Mar Hotel

ALL
8,795,000 تومان
13,195,000 تومان
7,395,000 تومان
4,395,000 تومان
Admiral Hotel

BB
8,995,000 تومان
16,995,000 تومان
7,795,000 تومان
4,395,000 تومان
Sea View
Palm Beach

ALL
9,195,000 تومان
14,995,000 تومان
7,795,000 تومان
4,395,000 تومان
Private Beach
Admiral Hotel

HB
10,295,000 تومان
18,295,000 تومان
8,295,000 تومان
4,395,000 تومان
Sea View
Azalia

UALL
10,395,000 تومان
18,895,000 تومان
8,395,000 تومان
4,395,000 تومان
Kaliakra Palace

UALL
10,595,000 تومان
17,495,000 تومان
8,595,000 تومان
4,395,000 تومان
نام هتل Perunika

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palma Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bonita Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Joya Park

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ambassador

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHIPKA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Blue Sky Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lilia

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Central

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,395,000 تومان
توضیحات Sea View
نام هتل Double Tree By Hilton

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 62,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,395,000 تومان
توضیحات SUP
نام هتل Atlas

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Arena Mar Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Admiral Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,395,000 تومان
توضیحات Sea View
نام هتل Palm Beach

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,395,000 تومان
توضیحات Private Beach
نام هتل Admiral Hotel

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,395,000 تومان
توضیحات Sea View
نام هتل Azalia

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaliakra Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,395,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 ویزا
5 سیم کارت
6 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
7 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 عکس 4*3
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
سنا کباری (مسئول تور )

شهر وارنا بدلیل جذایبت های فوق العاده و آب و هوای دل انگیز سالانه مقصد هزاران هزار توریست شده است و این دلیلی بر انتخاب آن برای یک سفر به یاد ماندنی برای شما خواهد بود 

با الماس نشان یک سفر حرفه ای تجربه کنید.


ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 18 مرداد , 20:00 پنج شنبه 25 مرداد , 23:30
2 جمعه 19 مرداد , 21:00 جمعه 26 مرداد , 00:30

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : عمان
مدت اقامت 6 شب

تور گوا ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 9,245,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
مدت اقامت 3 شب

تور گرجستان 3 شب ویژه بهمن 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/11/02
قیمت از : 1,670,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور استانبول 7 شب ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 5,656,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 4 شب

تور ارمنستان 4 شب ویژه 3 بهمن (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/11/03
قیمت از : 2,513,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 5 شب

تور دبی 5 شب ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 5,775,000 تومان
ایرلاین : عمان
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/24
قیمت از : 7,322,000 تومان
ثبت پرسش