• تور ترکیبی کوالالامپور و پنانگ ویژه فروردین و اردیبهشت 97


تاریخ شروع 1397/02/17
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/02/20
کوالالامپور
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/02/15
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 4 شب تاریخ رفت: 17 و 19 و 21 اردیبهشت ساعت: 22:30 و تاریخ برگشت: 25 و 27 و 29 اردیبهشت ساعت : 23:15 می باشد.
2 پنانگ 3 شب
ردیف 3
به کوالالامپور
مدت اقامت 4
توضیحات تاریخ رفت: 17 و 19 و 21 اردیبهشت ساعت: 22:30 و تاریخ برگشت: 25 و 27 و 29 اردیبهشت ساعت : 23:15 می باشد.
ردیف 4
به پنانگ
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Arena Hotel Kuala Lumpur

NEO HOTEL

BB
BB
2,530,000 تومان
3,250,000 تومان
2,185,000 تومان
2,155,000 تومان
Arena Hotel Kuala Lumpur

central Sea View Hotel

BB
BB
2,620,000 تومان
3,425,000 تومان
2,530,000 تومان
2,125,000 تومان
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

Flamingo By The Beach

BB
BB
2,755,000 تومان
3,670,000 تومان
2,670,000 تومان
2,200,000 تومان
COSMO HOTEL

Capthorn Orchid

BB
BB
2,785,000 تومان
3,725,000 تومان
2,700,000 تومان
2,230,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

Flamingo By The Beach

BB
BB
2,875,000 تومان
3,905,000 تومان
2,770,000 تومان
2,270,000 تومان
Tamu

Holiday Inn

BB
BB
3,140,000 تومان
4,425,000 تومان
3,010,000 تومان
2,365,000 تومان
Sunway Putra Hotel Kuala Lumpur

For Point Sheraton

BB
BB
3,170,000 تومان
4,455,000 تومان
2,420,000 تومان
2,360,000 تومان
Novotel Kuala Lumpur City Centre

For Point Sheraton

BB
BB
3,170,000 تومان
4,465,000 تومان
3,045,000 تومان
2,395,000 تومان
Novotel Kuala Lumpur City Centre

RAINBOW PARADISO

BB
BB
3,170,000 تومان
4,450,000 تومان
2,980,000 تومان
2,395,000 تومان
Istana Kuala Lumpur City Centre

For Point Sheraton

BB
BB
3,340,000 تومان
4,865,000 تومان
3,190,000 تومان
2,470,000 تومان
Fraser Residence Kuala Lumpur

Park Royal Hotel

BB
BB
3,770,000 تومان
5,660,000 تومان
3,580,000 تومان
2,635,000 تومان
Westin Hotel Kuala lumpur

Golden Sands Resort

BB
BB
3,770,000 تومان
5,655,000 تومان
3,590,000 تومان
2,660,000 تومان
Renaissance Kuala Lumpur

Golden Sands Resort

BB
BB
3,800,000 تومان
5,715,000 تومان
3,605,000 تومان
2,645,000 تومان
Fraser Residence Kuala Lumpur

LEXIS SUITES

BB
BB
3,950,000 تومان
6,015,000 تومان
3,740,000 تومان
2,705,000 تومان
Traders Kuala Lumpur

Golden Sands Resort

BB
BB
4,335,000 تومان
6,795,000 تومان
4,090,000 تومان
2,870,000 تومان
JW Marriott

Shangri-La

BB
BB
4,875,000 تومان
7,885,000 تومان
4,575,000 تومان
3,080,000 تومان
Shangri La kuala lumpur

Shangri-La

BB
BB
4,935,000 تومان
7,990,000 تومان
4,630,000 تومان
3,105,000 تومان
Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

Shangri-La

BB
BB
5,025,000 تومان
8,180,000 تومان
4,715,000 تومان
3,140,000 تومان
نام هتل Arena Hotel Kuala Lumpur

NEO HOTEL

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,185,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,155,000 تومان
توضیحات
نام هتل Arena Hotel Kuala Lumpur

central Sea View Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,425,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,125,000 تومان
توضیحات
نام هتل Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

Flamingo By The Beach

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,755,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل COSMO HOTEL

Capthorn Orchid

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,785,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,725,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

Flamingo By The Beach

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,905,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,270,000 تومان
توضیحات
نام هتل Istana Kuala Lumpur City Centre

For Point Sheraton

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,865,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,470,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tamu

Holiday Inn

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,425,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,365,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunway Putra Hotel Kuala Lumpur

For Point Sheraton

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,360,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Kuala Lumpur City Centre

For Point Sheraton

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,465,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Kuala Lumpur

Golden Sands Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,715,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,605,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,645,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri La kuala lumpur

Shangri-La

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,935,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,105,000 تومان
توضیحات
نام هتل Traders Kuala Lumpur

Golden Sands Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,335,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,870,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Kuala Lumpur City Centre

RAINBOW PARADISO

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fraser Residence Kuala Lumpur

Park Royal Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,635,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fraser Residence Kuala Lumpur

LEXIS SUITES

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,015,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,705,000 تومان
توضیحات
نام هتل Westin Hotel Kuala lumpur

Golden Sands Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,655,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل JW Marriott

Shangri-La

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,885,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

Shangri-La

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,025,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,715,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,140,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 سیم کارت
4 اقامت در هتل با صبحانه
5 تورلیدر فارسی زبان
6 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

نرخ کودک زیر دو سال 350تومان می باشد

پرداخت 50 درصد هزینه ی توردر زمان ثبت نام الزامی است

پرواز و هتل چارتر است و هزینه ی تور غیر قابل بازگشت می باشد

از جمله تور های جدید اما پرطرفدار کشور مالزی تور پنانگ میباشد طبیعتی زیبا و سرسبز که برای ریلکس کردن و تجدید قوا یکی از مکانهای فوق العاده است شاید هر کس سفر به کوالالامپور را به تنهایی نپسندد و ترجیح دهد در کنار دنیای مدرن و صنعتی شهر زیبای کوالالامپور یک تجربه اقامت در طبیعتی چون پنانگ را داشته باشد با آژانس الماس نشان همراه شوید چرا که سالهاست در این مسیرهم  با تبحر و تجربه بهترین خاطرات را برای همراهان تورهایش ثبت کرده است .

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور زمینی کاشان ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 1,285,000 تومان
ایرلاین : کیش ایر
5 شب

تور ترکیبی کیش و قشم ویژه زمستان ( 97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/02
قیمت از : 1,127,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
1 شب

تور اسکی توچال ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/01
قیمت از : 250,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
4 شب

تور مشهد 4 شب ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/04
قیمت از : 1,101,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
1 شب

تور اسکی شمشک ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/01
قیمت از : 700,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور اتریش ویژه خرداد 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/03/11
قیمت از : 11,850,000 تومان
ثبت پرسش