• /

    تور گوا ویژه نوروز 97


تاریخ شروع 1396/12/27
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/01/02
گوا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1396/12/26
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 گوا 7 شب تاریخ رفت : 29،28،27 اسفند و 6،5،4،3،2،1 فروردین ساعت 20:00 / تاریخ برگشت : 14،13،12،11،10،9،8،7،6 فروردین ساعت 01:45 بامداد
ردیف 2
به گوا
مدت اقامت 7
توضیحات تاریخ رفت : 29،28،27 اسفند و 6،5،4،3،2،1 فروردین ساعت 20:00 / تاریخ برگشت : 14،13،12،11،10،9،8،7،6 فروردین ساعت 01:45 بامداد
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
LA GULLS COURT

ALL
4,225,000 تومان
5,395,000 تومان
3,595,000 تومان
3,145,000 تومان
Sun Village Hotel

ALL
4,675,000 تومان
5,665,000 تومان
3,685,000 تومان
3,145,000 تومان
ibis style

ALL
4,855,000 تومان
6,295,000 تومان
3,775,000 تومان
3,145,000 تومان
NA GOA GRAND

ALL
4,855,000 تومان
6,565,000 تومان
3,775,000 تومان
3,145,000 تومان
Sandalwood Hotel

ALL
5,125,000 تومان
6,475,000 تومان
0 تومان
3,145,000 تومان
اتاق DLX compact
FORTUNE REGINA

ALL
5,125,000 تومان
6,835,000 تومان
3,865,000 تومان
3,145,000 تومان
Sandalwood Hotel

ALL
5,305,000 تومان
6,295,000 تومان
3,955,000 تومان
3,145,000 تومان
اتاق DLX premier
Country Inn & Suites by Radisson Goa Candolim

ALL
5,665,000 تومان
8,095,000 تومان
4,135,000 تومان
3,145,000 تومان
Resort Rio

ALL
5,935,000 تومان
8,365,000 تومان
4,180,000 تومان
3,145,000 تومان
Cozy Room
Resort Rio

ALL
6,205,000 تومان
8,635,000 تومان
4,405,000 تومان
3,145,000 تومان
luxury DLX
HARD ROCK

ALL
6,475,000 تومان
8,095,000 تومان
4,495,000 تومان
3,145,000 تومان
Deluxe
NOVOTEL SHREM

ALL
6,565,000 تومان
9,805,000 تومان
4,585,000 تومان
3,145,000 تومان
Superior
Novotel Resort

ALL
6,655,000 تومان
9,985,000 تومان
4,630,000 تومان
3,145,000 تومان
The Zuri White Sands

ALL
6,795,000 تومان
10,165,000 تومان
4,675,000 تومان
3,145,000 تومان
Superior
Cidade De Goa hotel

ALL
6,840,000 تومان
9,175,000 تومان
4,720,000 تومان
3,145,000 تومان
MARRIOTT GOA

ALL
7,645,000 تومان
11,245,000 تومان
4,945,000 تومان
3,145,000 تومان
Grand Hyatt

FB
8,095,000 تومان
11,335,000 تومان
5,035,000 تومان
3,145,000 تومان
Grand Room
نام هتل LA GULLS COURT

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,225,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sun Village Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,675,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,685,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل ibis style

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,775,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل NA GOA GRAND

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,565,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,775,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sandalwood Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,125,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,475,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,145,000 تومان
توضیحات اتاق DLX compact
نام هتل FORTUNE REGINA

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,125,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,835,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,865,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sandalwood Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,305,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,955,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,145,000 تومان
توضیحات اتاق DLX premier
نام هتل Country Inn & Suites by Radisson Goa Candolim

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,665,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,135,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Resort Rio

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,935,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,365,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,145,000 تومان
توضیحات Cozy Room
نام هتل Resort Rio

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,205,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,635,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,405,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,145,000 تومان
توضیحات luxury DLX
نام هتل HARD ROCK

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,145,000 تومان
توضیحات Deluxe
نام هتل NOVOTEL SHREM

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,565,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,805,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,585,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,145,000 تومان
توضیحات Superior
نام هتل Novotel Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,655,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,985,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Zuri White Sands

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,165,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,675,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,145,000 تومان
توضیحات Superior
نام هتل Cidade De Goa hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,175,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل MARRIOTT GOA

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,145,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,035,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,145,000 تومان
توضیحات Grand Room

ردیف خدمات توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
2 ویزا
3 ترانسفر فرودگاهی
4 اقامت در هتل با صبحانه و ناهار و شام
5 گشت شهری
6 بیمه مسافرتی
7 تورلیدر فارسی زبان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 عکس رنگی با زمینه سفید
3 کپی شناسنامه
<div style="text-align:right;"><p dir="rtl" style="text-align:right;"></p>یکی از بخشهای زمین که از آن بعنوان تکه ای از بهشت یاد میشود جز گواست آب و هوای لطیف و لذت بخش گوا همراه با طبیعت جذاب آن این سرزمین را به یک مقصد پر طرفدار گردشگری مبدل ساخته همراه سایر عوامل گردشگری <strong>آژانس الماس نشان</strong> نیز سعی کرده با استفاده از کارشناسان مجرب و تجربیات سالیان خود بهترین تورهای گوا را برای شما سفر دوستان ارائه دهد جهت بهره مندی از سفر با تورهای گوا با ما همراه باشید<br /><br />پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامیست<br /><br />بلیط و هتل چارتر و گارانتی و غیر قابل تعویض و استاندارد میباشد<br /><br />نرخ کودک زیر 2 سال 790,000 تومان می باشد<br /><br />داشتن گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است<p dir="rtl" style="text-align:right;"></p></div>
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : معراج
مدت اقامت 3 شب

تور شیراز ویژه پاییز (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/08
قیمت از : 871,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه شب یلدا

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/29
قیمت از : 1,595,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 16 و 23 آذر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/16
قیمت از : 2,690,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و لنکاوی ویژه 23 دی 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/23
قیمت از : 6,395,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 22 آذر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/22
قیمت از : 1,595,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
مدت اقامت 7 شب

تور استانبول 7 شب ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/20
قیمت از : 2,447,000 تومان
ثبت پرسش