logo
phone

جاذبه های گردشگری شیراز

عمارت کلاه فرنگی شیراز
عمارت کلاه فرنگی شیراز

باغ نظر،باغ موزه،باغ شاه زاده،عمارت کلاه فرنگی،آرامگاه وکیل،عمارت چهارفصلیاباغ حکومتینام یکی از ابنیه تاریخی دورهزندیهدرشیرازاست . این بنا یک عمارت هشت ضلعی است کهکریم خان زنددر میانباغ نظر شیرازساخت که در آن روزگار این عمارت باشکوه محل پذیرایی از مهمانان، سفیران خارجی و انجام مراسم رسمی و اعیاد گوناگون بوده است . نمای بیرونی عمارت کلاه فرنگی بصورت هشت ضلعی است با تزیینات کاشی نگاره های گل و مرغ و در بالای عمارت با اسپرها و لچکی هایکاشیکاریشده بنا را مزین کرده اند . این نگاره ها بصورت قرینه در چهار ضلع منظره شکارگاه و روایت به تخت نشستنسلیمانرا نشان میدهند.چهارآب نمادر چهار سوی ساختمان قرار داشته که آب نمای شمالی در مسیرخیابان زندقرار داشته و تخریب شده است . فضاهای درونی شامل یک بخش مرکزی و چهار شاه نشینجانبی است . یک آب نمای یک پارچه ازسنگ مرمردر کف بخش مرکزی طراوت فضای داخل را موجب گردیده است.پس از مرگ کریم خان وی را در این مکان به خاک سپردند وآقا محمد خان قاجاردر سال۱۲۰۶خورشیدیبه دلیل کینه توزی دستورنبش قبروی را صادر کرد و استخوان های وی را بهکاخ گلستانمنتقل کردند و در زمانپهلویاول استخوان ها نبش قبر گردید و به این مکان عودت شد . نقش برجسته هایی از پهلوانان گرزدین وند دورهزندیهوقاجاریهدر این محل دیده می شود.همچنینعمارت خورشیددر دوره قاجاریه به دستور حسین علی میرزای فرمان فرمادر این باغ احداث گردید.

ادامه مطلب
حمام وکیل شیراز
حمام وکیل شیراز

حمام وکیلدردوره زندیهبه دستکریم خان زندساخته شد . این حمام در کانون شهرشیرازو نزدیک دیگر بناهای زمان زندیان همچونبازار وکیلومسجد وکیلجای دارد . از بخش های دیدنی این حمام بخشی بنامشاه نشیناست که ویژه شاه بوده است . این بنا با شماره ۹۱۷ درفهرست آثار ملی ایراننگاشته شده است.این بنا در غربمسجد وکیلساخته شده است . این حمام بزرگ از پیشرفته ترین اصول معماری زمان خود برخوردار بوده است . برای نمونه، درگاه (ورودی) حمام کوچک است و با شیبی ملایم به هشتی ورودی که پایین تر از سطح زمین قرار دارد میرسد . ورودی به رختکن، زاویه دار ساخته شده و همه این ملاحظات برای این بوده است که از ورود سرما به داخل و از خروج گرما به خارج از حمام جلوگیری شود.سربینه حمام یک هشت ضلعی منظم است که هشت ستون یک پارچه سنگی در وسط سقفی گنبدی قرار گرفته اند . گرم خانه با سنگ فرش پوشیده شده است اما جالب توجه این که در زیر این سنگ فرش دالان های کم عرض و باریکی ساخته شده که هوای گرم و بخار آب در آن جریان می یافته است تا کف حمام زودتر گرم شود . در جنوب گرم خانه ، خزینه قرار دارد که دو دیگ بزرگ برای گرم کردن آب داشته است . در دو طرف محوطه گرم خانه دو شاه نشین و در دو طرف خزینه دو حاکم نشین ساخته شده است . در وسط هر حاکم نشین نیز حوضی ازسنگ مرمردیده میشود.در زیر گنبد نقوش آهک بری زیبایی است که داستان های آنها از مذهب، سنت، علایق و رویاهای مردم این دیار سرچشمه میگیرد.

ادامه مطلب
سعدی شیراز
سعدی شیراز

آرامگاه سعدیمعروف بهسعدیهمحل زندگی و دفنسعدی ،شاعربرجستهپارسی گویاست .این آرامگاه در انتهای خیابان بوستان و کنارباغ دلگشادر دامنه کوه در شمال شرقشیرازقرار دارد . در اطراف مقبره ، قبور زیادی از بزرگان دین وجود دارند که بنا به وصیت خود ، در آنجا مدفون شده اند از جمله مهمترین های آن میتوانشوریده شیرازیرا نام برد که آرامگاهش به وسیله رواق به آرامگاه سعدی متصل شده است .آرامگاهشیخ مشرف الدین بن مصلح الدین سعدی شیرازیدر تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۵۳ به شماره ثبت ۱۰۱۰٫۳درانجمن آثار ملیبه ثبت رسیده است .لغت نامه دهخدابه نقل از فرهنگبرهان قاطعنام موضعی که شیخ سعدی در آنجا آرمیده را «گازرگاه» نامیده و به نقل از فرهنگآنندراجگازرگاه را حد شیراز نزدیک به مرقد شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی دانسته است.سکه های پانصد ریالی برنزی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۷ خورشیدی به نقش آرامگاه سعدی مزین شده است.

ادامه مطلب
نارنجستان قوام شیراز
نارنجستان قوام شیراز

باغ نارنجستان قوامکه به باغ قوام مشهور است ، بین سال های ۱۲۵۷ تا ۱۲۶۷ هجری شمسی ، مقارن با حکومتناصرالدین شاه قاجارو به دستور علی محمد خان (قوام الملک دوم) و پسرش محمد رضا خان (قوام الملک سوم) درشیرازساخته و تکمیل شده است . ساختمان نارنجستان در زمینی به مساحت ۳۵۰۰ متر مربع و با زیربنای ۹۴۰ متر مربع در دو جبهه جنوبی و شمالی توسط هنرمندان شیرازی ساخته شده است .سردرورودی در ضلع جنوبی قرار داشته و به یک هشتی باز میگردد و از طریق دو راهرو قرینه به حیاط راه می یابد . بنای ضلع جنوبی شامل دو ایوان ستوندار و اتاق هایی است که محل استقرار خدمه بوده است . ساختمان ضلع شمال دارای یک طبقه زیرزمین و دو طبقه روی آن بوده که شامل تالار آیینه با ستون های یکپارچه مرمری، تالار شاه نشین و اتاق هایی است که محل تشریفات اداری و پذیرش مهمانان بوده است . این عمارت از نظر هنرهایی از قبیل آیینه کاری،شیشه کاری ،نقش پردازی ،منبت کاری ،سنگ تراشی ،گچ کاریومقرنس کاریبکار رفته در آن از زیباترین بناهای این دوره در شیراز است.بنای نارنجستان در سال ۱۳۴۵ خورشیدی بهدانشگاه شیرازاهدا گردید و بین سالهای ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۸خورشیدی مورد استفادهموسسه آسیایی ، تحت سرپرستی پروفسورآرتور اپهام پوپ ، ایران شناس معروف بوده است .در سالهای اخیر زیرزمین ضلع شمالی تعمیرات اساسی گردیده و به عنوانموزهمورد استفاده قرار گرفته که در آن اشیای فرهنگی اهدایی پروفسور پوپ نگهداری میشود.

ادامه مطلب
مسجد نصیر الملک شیراز
مسجد نصیر الملک شیراز

این بنا به دستور میرزا حسن علی خان ملقب به نصیرالملک، که از اعیان و اشراف شیراز بود ، ساخته شد . معماری آن کار محمد حسن معمار بوده است . مدت ساخت آن حدود ۱۲ سال و از سال ۱۲۵۵ تا ۱۲۶۷ خورشیدی به طول انجامیده است . مرمت ، حفظ و نگهداری این بنای باشکوه و ارزشمند با رعایت استانداردهای بین المللی مرمت آثار تاریخی از سال ها پیش توسط موقوفه نصیرالملک به تولیت آقای محمود قوام آغاز شده و همچنان ادامه دارد.مسجد دارای صحن وسیعی میباشد که در سمت شمال مسجد قرار گرفته است. در ورودی دارای طاق نمایی بزرگ است ، که سقف آن باکاشی هایرنگارنگ مزین گشته است . درهای ورودی این مسجد ، دو در بزرگ چوبی است که در بالای آن بر روی سنگ مرمر شعری ازشوریده شیرازیبه مناسبت سازنده مسجد و سال اتمام آن نوشته شده است . مسجد دارای دوشبستانشرقی و غربی است . شبستان غربی که پوششآجریدارد و بیشتر بروی آن کار شده و زیباتر است ٬ طاق این شبستان بر روی ستون ها سنگی و با طرح مارپیچ بر روی آن در دو ردیف شش تایی و به تعداد دوازده عدد به نیت دوازده امام قرار گرفته است و همچنین این شبستان دارای هفت درگاه که آن را به صحن مسجد مرتبط میکند ، با هفت در چوبی با شیشه های رنگارنگ میباشد . سنگ تراشی و تزیین این شبستان الهام گرفته شده ازمسجد وکیلشیراز است . طاق و دیوارهای این شبستان با کاشی کاری های زیبا تزیین شده است . کف آن با کاشی های فیروزهای و سقف آن با نقش گل و بوته و آیات قرآنی مزین گشته است . این شبستان در واقع شبستان تابستانه محسوب میشود .شبستان شرقی که به زیبایی شبستان غربی نیست ، شبستان زمستانه به حساب می آید ، دارای هفت ستون بدون طرح و ساده است و در یک ردیف در وسط قرار گرفته اند . در جلوی شبستان شرقی ، ایوانی قرار گرفته که با هشت طاق نما از حیاط مجزا گشته است . در آن شبستان دری وجود دارد که به یک چاه آب گشوده میشود . همچنین در این مکان یک حوضچه و یک دالان نیز موجود است .هر دو شبستان بر خلاف معمول به خاطر جهت گیری ساختمان قبله در امتداد محور قبله واقع شده اند.

ادامه مطلب
باغ جهان نما شیراز
باغ جهان نما شیراز

این باغ همچون سه باغ مشهور دیگر یعنیباغ ارم ،باغ دلگشاوباغ تختدر دورهآل مظفروآل اینجو(قرن هشتمهجری قمری) یعنی قبل از یورشتیمور گورکانیبه شیراز در نهایت آبادانی بوده است .ابن عرب شاهمورخ دوره تیموری در کتابعجایب المقدورآنرا زینت الدنیا نامیده است . باغ جهان نما در هنگام اقامتتیمور گورکانی در شیراز، همچون سایر باغهای نامدار آن دوره مورد توجه وی واقع شده بطوری که همانند آنرا در اطرافسمرقندکه موطن او بوده احداث و آنرا جهان نما نامیده است .این باغ در دورهصفویهنیز آباد و قابل اهمیت بوده است .شارونوتاورنیهجهانگردان فرانسوی که در دوره صفویه شیراز را دیده اند، خیابان زیبایی توصیف کرده اند که ازتنگ الله اکبرتا بقعهمیر علی بن حمزهکه محل خیابان حافظ کنونی است ادامه داشته و در دو طرف آن باغ های زیبا و آبادی وجود داشته است.این باغ کهن ترین باغ شیراز است که از آب و رودخانه پرآوزاه رکنی مشروب می شده و در منطقه ویژه ای از شیراز (خیابان حافظ) و در میان آرامگاه حافظ، هفت تنان، دروازه قرآن، خواجوی کرمانی، بابا کوهی، باغ ملی، گهواره دید، کتابخانه ملی اسناد و... جای دارد.کریم خان زنددر سال ۱۱۸۵ هجری قمری این باغ را که در زمینهای مقابل جعفرآباد و مصلی قرار داشته حصار کشید و عمارت کوشک را در وسط آن ساخت و در اطراف عمارت خیابان کشی های زیبا و درختکاری مفصلی بعمل آورد. طرح و اسلوب این باغ را کریم خان نظیرباغ نظردر داخل دارای چهار خیابان و اطراف چهار حوض دو بزرگ و دو کوچک ساخته است. در ضلع جنوبی بقایای آب نمایی به چشم میخورد که فواره آن هنوز پابرجاست. این آبنما از جلوی ضلع جنوبی آغاز میشود و به حوضی در جلوی بنایی که در دوره قاجاریه و در انتهای ضلع جنوبی احداث گردیده منتهی میشود که اخیرا مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته است.باغ جهان نما در سال ۱۳۸۳ توسطشهرداری شیرازو با همکاریاداره کل میراث فرهنگیاستانفارساحیا و . مورد بهره برداری قرار گرفت

ادامه مطلب
خانه زینت الملوک شیراز
خانه زینت الملوک شیراز

خانه زینت الملکیازینت الملوکیکی از آثار به جای مانده از دوره قاجار است که ساخت آن در حدود سال ۱۲۹۰ ه. ق توسط علی محمد خان قوام الملک دوم آغاز و در سال ۱۳۰۲ ه. ق به اتمام رسیده است . سقف بیشتر اتاق های اینخانه چوبیاست که با نقاشی تصاویر گوناگونی از حیوانات، پرندگان و گل و بوته آراسته شده است . در زیرزمین این بنا موزه مشاهیر فارس همراه با مجسمه های مشاهیر فارس برپا شده است .بنای اندرون زینت الملک مربوط بهدوره قاجاراست و درشیراز، خیابان لطف علی خان زند واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۵۴ باشماره ثبت۹۳۸ به عنوان یکی ازآثار ملی ایرانبه ثبت رسیده است.در ضلع غربینارنجستان قوام، عمارتی زیبا قرار دارد که به دلیل سکونت خانمزینت الملک قوامی، دختر قوام الملک چهارم ، به این نام معروف است . این عمارت که به فاصله یک کوچه با خانه قوام قرار دارد و به وسیله یک راه زیرزمینی با آن در ارتباط است ، در حقیقت اندرونی خانه قوام و محل رفت و آمد محارم بود . در ورودی خانه زینت الملک معرق کاری شده است و با عبور از هشتی ، یک راهرو با زاویه شمال شرقی به حیاط راه می یابد . در حیاط علاوه بر ازارههای سنگی حجاری شده و مشبک ، دو باغچه زیبا و حوض بزرگ و کوچک مشاهده می شود . کاشی کاری هفت رنگ هلالی که در پیشانی ساختمان جا گرفته از زیبایی خاص برخوردار است و تصاویر خورشید، دو فرشته، دو شیر شمشیر به دست همراه با آیه نصرمن الله و فتح قریب به چشم می خورد . به جز ایوان بدون سقف در شرق حیاط، در اطراف حیاط ۲۰ اتاق وجود دارد که به یکدیگر راه دارند . ساختمان غربی بنا دارای تالار شاه نشین آینه کاری و گچ بری با تصاویر اروپایی است . این ساختمان در سه ضلع دارای زیرزمین بسیار وسیع و گستردهای است که امروزه از آن به عنواننگارخانهاستفاده میشود . در این موزه تمامیشخصیت هایبرجستهشیرازبه صورتمجسمهبرای بازدید مردم در آمده اند.

ادامه مطلب
حافظیه شیراز
حافظیه شیراز

حافظیه (آرامگاه حافظ)نام مجموعه آرام گاهی موجود در شمال شهرشیرازو در جنوبدروازه قرآناست . این مجموعه به دلیل جای دادن آرامگاهحافظ شیرازیدر خود به این نام مشهور شده است . مساحت حافظیه ۲ هکتار بوده و از ۲ صحن شمالی و جنوبی تشکیل یافته که این صحن ها توسط تالاری از یکدیگر جدا شده اند . این مجموعه ۴ درب ورودی-خروجی دارد که درب اصلی در سمت جنوب آن ، دو درب در سمت غرب آن و یک درب در سمت شمال شرق آن قرار گرفته است .تالار حافظیه که از آثار دورهزندیاناست ، ۵۶ متر طول و ۸ متر عرض داشته و از ۲۰ ستون سنگی ، هرکدام به ارتفاع ۵ متر تشکیل شده است . این تالار پیشتر شامل ۴ ستون و ۴ اتاق بوده که بعدها اتاق ها از محدوده آن حذف گردیده است . در سمت شرق و غرب تالار ۲ اتاق یکی متعلق به سازمان میراث فرهنگی و دیگری مربوط به دفتر آرامگاه وجود دارد . شیوه معماری این تالار مربوط به دوره هایهخامنشیانو زندیان است.

ادامه مطلب
ارگ کریم خان زند
ارگ کریم خان زند شیراز

ارگ کریم خان در مرکز شهرشیرازقرار دارد . این ارگ در دوره سلطنتسلسله زندیهساخته شده است و پس از اینکهکریم خان زندشیراز را به عنوان پایتخت خود و این مکان را به عنوان مکان زندگی خود انتخاب کرد، به ارگ کریمخان معروف شد .در زمان سلطنتسلسله پهلویاز ارگ به عنوان زندان استفاده شد که آسیب هایی به آن وارد شده است. در سال ۱۳۵۰ این ارگ به اداره فرهنگ و هنر وقت واگذار شد . این بنای بزرگ اکنون زیر نظرسازمان میراث فرهنگیجمهوری اسلامی ایراناداره میشود و از چند سال پیش کار مرمت این بنا آغاز شده است تا به عنوان موزه بزرگفارسمورد استفاده قرار گیرد.

ادامه مطلب
دروازه قرآن شیراز
دروازه قرآن شیراز

دروازه قرآنیکی از دروازه های به جای مانده از دوره های قدیم درشیرازاست که امروزه به عنوان یکی از آثار تاریخی این شهر به حساب میایددروازه قرآن در شمال شرقی شهرشیرازدرتنگ الله اکبرمیانکوه چهل مقاموکوه باباکوهیقرار دارد و در واقع در خروجی شیراز بسمت شهرمرودشتواقع شده است . این بنای تاریخی در کنار فلکه طاووسیه شیراز قرار دارد . دروازه قرآن در فاصله کمتر از ده متری مقبره خواجوی کرمانی و همچنین فاصله کمتر از پانصد متری باغ جهان نما و همچنین فاصله کمتر از هزار متری مقبره شاعر نامدار پارسی زبان حافظ شیرازی و باغ جهان نما قرار دارد.: تاریخچه این دروازه در ابتدا در زمانعصدالدولهدیلمیساخته شد و قرآنی در آن جای داده شد تا مسافران با گذر از زیر آن متبرک شوند . در دورهزندیهکریم خان زنداین دروازه را بازسازی کرد و اتاقی به بالای آن افزود و دو جلد قرآن بزرگ نفیس، به خط سلطان ابراهیم بن شاهرخ تیموری ، در اتاقک بالای آن جای داد. این قرآن ها، که به «قرآن هفده من» معروف اند ، اکنون از دروازه قرآن به موزه پارس انتقال یافته اند . دروازه قرآن در دورهقاجاریهبه علت وقوع چندین زلزله دچار صدمات زیادی شد کهمحمد زکی خان نوریآن را تعمیر نمود . این بنا در گذشته طاق قران نیز نامیده شده است . روزهای اول هرماه مردم از شهر خارج شده و از زیر این طاق عبور می کرده اند . درسال ۱۳۱۵ این بنا به دستور رضا خان ، تخریب شد . دروازه قرآن در سال ۱۳۲۸ شمسی با همت یکی از بازرگانان شیراز به نامحاج حسین ایگارمعروف به اعتماد التجار ، با فاصله کمی از دروازه کهن ساخته شد . دروازه جدید در اندازه بزرگ تر ، شامل دهانه قوس تیزه دار و دو ورودی کوچک بر روی لایه های دو طرف و اتاق مستطیل شکلی بر فراز آن برای گذاشتن قرآن ساخته شد . در این بنا ، آیاتی از قرآن را به خط ثلث و نسخ دور تا دور در دروازه قرآن نگاشته اند ؛ در پیشانی شمالی این طاق آیه : «ان هذا القران یهدی للتی هی اقوم». (سوره اسرا، آیه ۹) و بر پیشانی جنوبی و سمت شهر شیراز آیه: «قل لین اجتمعت الانس و الجن علی...». (سوره اسرا، آیه ۸۸) و در گوشه غربی طاق آیه: «انا نحن نزلنا الذکر» و ادامه آیه در گوشه شرقی: «و انا له لحافظون» (سوره حجر، آیه ۹) نوشته شده است.

ادامه مطلب
آرامگاه خواجوی کرمانی
آرامگاه خواجوی کرمانی شیراز

آرامگاه خواجویدر شمالشیراز، در دامنه کوه صبوی و در ابتدای جادهشیراز-اصفهان، درتنگ الله اکبرقرار گرفته است. قبر وی مشرف بردروازه قرآنمی باشد. آب چشمه معروف رکناباد نیز از کنار مقبره خواجوی میگذرد.این آرامگاه در سال ۱۳۱۵ شمسی با اعتبارات اداره فرهنگ فارس ساخته شده است .محل آرامگاه در محوطه ای بدون سقف قرار دارد . در وسط آنجا سنگ قبری است که بالای آن محدب و دارای برآمدگی است روی این سنگ کتیبهای که بیانگر قبر خواجوی باشد وجود ندارد . .فقط بالای سنگ عبارت : کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام به خط ثلث نوشته شده است .در بالا و پایین قبر نیز دو ستون سنگی کوتاه قرار دارد که طبق رسم آن زمان در بالا و پایین قبور عرفا و شعرا وجود داشته است . در سال ۱۳۳۷ شمسی اداره باستان شناسی فارس اقدام به ساخت یک اتاق در قسمت شمالی محوطه آرامگاه کرد .در پیشانی این . اتاق دو غزل از غزلیات خواجوی به خط نستعلیق بر روی کاشی های آنجا نوشته شده است .

ادامه مطلب